OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM İLKOKUL BEDEN EĞİTİMİ


İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM / BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi fiziksel hareketlerin planlı bir gelişme doğrultusunda yaşantıya dönüştürülmesidir. Bireyin beden ve ruh sağlığının gelişebilmesi için yapılan hareketlerin bütünü olan Beden Eğitimini, KAYI İlkokulunda; bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi yanında, belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme amacını içeren spor etkinlikleriyle birlikte ele alırız.

1-4. sınıf Oyun ve fiziki etkinlik derslerinde hedeflerimiz;

 Yaşlarına uygun oyunlarda yer almaları

• Okulda arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri,

 Fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi,

 Engelli öğrencilerin oyun ve etkinliklere katılımı,

• Sağlıklı olma konusunda bilinçlenmeleri amacıyla öğrencilerin her gün bir saat aktiviteye katılmaları,

• Takım ruhu kazanmaları,

• Düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi olarak şekillenir.

Öğrencilerimiz ilçe, il düzeylerinde ve ulusal düzeyde oyun ve fiziki etkinlikler müsabakalarına hazırlanır.