KAMPÜSTE YAŞAM AİLE İŞBİRLİĞİ


KAMPÜSTE YAŞAM / AİLE İŞBİRLİĞİ

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’ndan oluşan Okul Aile Birliği’nin görevi, okul ve veliler arasındaki iletişimi sağlıklı bir biçimde tesis etmek ve okul ruhunun okul toplumunda oluşturulmasında etkin rol oynamaktır.

Her akademik yılın başında, MEB ilgili yönetmeliğine göre okulun çağrısıyla toplanan veliler arasından kurullar seçilir. Lise, Ortaokul ve İlkokul için ayrı ayrı oluşturulan Okul Aile Birliklerinin başkanları velilerden seçilirken, bu düzeylerde veli olan birer öğretmen de okul temsilcisi olarak görev alır.

Okul Aile Birliği, normal olarak her ay bir kez toplanırken, gerektiği hallerde daha sık toplanabilir.

Thomas Gordon- Parent Effectivenes Training (P.E.T.)

Çocuklarımızın gelişimi ve mutluluğu açısından ev ve okul arasındaki ilişkinin güçlü olması önemlidir. P.E.T.  üç kez Nobel Barış Ödülü Adayı olan Dr. Thomas Gordon tarafından oluşturulmuş olan Etkili Anne-Baba Eğitimi ebeveynlere, çocukları ve hayatlarındaki diğer önemli kişiler ile ilişkilerini geliştirecek bir felsefe ve iletişim becerileri öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

Program ebeveynlerin aileleri ve tüm çevreleri ile ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olan kanıtlanmış iletişim becerileri sunar. Bu becerileri kullandıklarında, ebeveynler ailenin her bir üyesini onların görüş açısından anlamaya ve ailede oluşan çatışma ve problemleri basit bir şekilde çözmeye başlayacaklardır.

Eğitim okul öncesi, ilkokul, lise çağı fark etmeksizin her yaş çocuğun ihtiyacına hitap eder. Eğitimin süresi 24 saatlik bir workshop olarak hazırlanmıştır. 4 hafta olarak 6’şar saatlik oturumlarla uygulanır. Eğitimin içeriğindeki tüm teknikleri uygulamalarıyla öğrendikten sonra katılımcılar eğitim sonunda Gordon Enstitüsü Etkili Anne & Baba Diplomalarını alırlar.

Okul Aile Birliği

Her sene seçimle kurulan Okul Aile Birliği okul ile aileler arasında iletişimi geliştirerek, okul sorunları ile ilgili tartışmalarda ve sosyal-kültürel etkinliklerde okul ve aileyi bir araya getirmek için bir araç olarak kurulmuştur. Düzenli toplantı yapar, önerilerde bulunurlar. Anayasası ve komiteleri vardır.

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Velilerimiz, yönetim tarafından gerçekleştirilen toplantılar dışında, programı web sayfamızda yayınlanan; bireysel veli-öğretmen görüşmelerine de katılırlar. Görüşmeye sınıf ve rehber öğretmen katılır. Bu toplantılarda velilerimize, öğrencimizin gelişimi hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Kurumumuz için gizlilik ve bireysel özelliklere saygı çok önemlidir. Bu nedenle görüşme her veli ile ayrı ayrı yapılır.

Veli-öğretmen görüşmeleri, okul kapanışlarından önceki iki hafta yapılmaz.

Öğrenci & Veli Hakları

Temel Öğrenci Hakları: ·Düşüncelerimi özgürce ifade ederim. Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunurum.·Bireysel farklılıklarıma saygı gösterilir.·Kendime ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenirim ve sonuçlar üzerindeki fikirlerimi ilgililerle tartışabilirim. Kendime ait özel bilgilerin gizliliği sağlanır.·Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilirim. Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılır. Kendimi ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık, rehberlik, okul dışı staj programları ve koçluk alma hakkına sahibim.·Okul öğrencilerine sunulan tüm olanaklarından faydalanırım.

Temel Veli Hakları: ·Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda geç olmadan bilgilendirilirim. Adil, saygılı ve güler yüzlü davranışlarla karşılanırım. ·Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilirim. Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilirim. ·Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilirim. Okul yönetimine yardımcı olurum ve katkıda bulunurum. Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanırım.