AKADEMİK AKADEMİK KADRO


AKADEMİK / AKADEMİK KADRO

ÖĞRETMEN PROFİLİMİZ

KAYI Okulları öğretmenleri, öğrencileriyle kurdukları akademik ve sosyal ilişkinin kalitesini merkeze alır her sürecin öğrenciye olan/olacak katkısını değerlendirerek hareket eder. Ulaştıkları bir üst standardın sürdürücüsü olur.

 

Bu kapsamda öğretmenler;

• Öğrencileri her yönüyle tanımayı hedef edinmiştir. Her bir öğrenciyi önemser, ona değer verir, değer verdiğini fark ettirir.

• Öğrencilerine saygı gösterir. Öğrencilerin her insan gibi saygıyı hak ettiğine inanır.

• Öğrencilerinin içinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini bilir ve buna uygun beklentiler geliştirir.  Nasihat vermek yerine, öğrencileriyle deneyimlerini ve hislerini paylaşır. Yeri geldiğinde kendisini öğrencinin yerine koyar ve öğretmen olarak bildirdiği beklentiyi bu bakışla yeniden değerlendirir.

• Öğrencilerini etiketlemez. Her öğrencinin akademik düzeyine uygun beklentiler oluşturur. Süreç içinde, başlangıçtaki başarı düzeyi ne olursa olsun her öğrencisini fırsat eşitliği ilkesine uygun şekilde maksimum düzeyde destekler. Kişisel başarı düzeyini yükselten her aşamayı kutlar.

• Öğrencinin bir sorunla karşılaştığı durumlarda ona yardım etmeye hazır olduğu güvencesi verir.

• Kolay ulaşılabilir ve rahatlıkla iletişime geçilebilirdir.

• Güler yüzlüdür; söyledikleriyle beden dilinin uyuşmasını sağlar. Bu uyuşmayı tesis etmekte zorlandığını fark ettiğinde kısa bir ara verir ve sonra mutlaka yeniden dener.

• Sorunları görmezden gelmez, çözümü ertelemez; gerekiyorsa destek ister.

 

• Alanına hâkimdir, akademik gelişime açıktır. Bilgi ve deneyimini arttırma fırsatlarını değerlendirir, fırsat yaratır, talep eder. Dünyayı ve günceli olanı izler. Fikir ve proje geliştirirken araştırma ağını geniş tutar. Entelektüel birikimini öğrencileriyle paylaşır.

• Her süreçte özgünlükten yana ve yaratıcıdır. Genel geçer doğruları zorlayarak, içinde bulunduğunu durumlara uydurmaya çalışmaktansa, o durumun gerektirdiği doğruları yeniden tanımlar. Uygulanabilir olanı hedefler.

• Dersinin akademik içeriği ile mekânın görsel estetiği arasındaki uyumu önemser,

• Her tür mecrada kişisel iletişimde olduğu gibi, kurumla ilgili gizlilik ve hassasiyet gerektiren durumlarda gereken özeni gösterir.