OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ


OKULLARIMIZ / ANADOLU LİSESİ

Hazırlık+ 4 yıl eğitim veren KAYI Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, ulusal standart sınavlarda (TYT-AYT) başarılı, yabancı dilde üst düzey yeterliliğe ve seçkin niteliklere sahip, sosyal bir birey olarak yetişirler. Türk-İngiliz eğitim sistemlerinin bir arada yürütüldüğü, uluslararası geçerliliği olan eğitim müfredatı çerçevesinde uluslararası GCSE ve A Level programlarıyla liseyi bitirebilen öğrenciler, İngiliz lise diploması alabilir ve dünyanın birçok ülkesinde sınavsız üniversiteye girebilme imkanına sahip olurlar.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası toplumlarda sağlam ve saygın bir yer edinmeleri amacıyla planlanan eğitim ve öğretim programları; onların öncelikle çok ve iyi okumalarını, okuduklarını iyi anlamalarını, anladıkları konusunda yazılı ve sözlü yorum yapabilmelerini; yaşama, aldırmazlık taşımayan bir hoşgörü, bencillik barındırmayan bir özgüven ile katılmalarını sağlar.

Öğrenciler yükseköğrenim yaşamına akademik ve sosyal yönden titizlikle hazırlanırken, iş yaşamının olmazsa olmazı yabancı dili, en yetkin öğretmenlerin en etkin yöntemleriyle öğrenirler.

KAYI Anadolu Lisesi’nde uluslararası düzeyde verilen yoğun İngilizce eğitimine paralel olarak, seçilen ikinci dille yabancı dil eğitimlerine devam eder. Türk sisteminde 11. Sınıfa, İngiliz sisteminde 12. Sınıfa kadar devam eden ikinci yabancı dil eğitim programında öğrencilerin Almanca ve İspanyolca dillerinden birini seçerek kendilerini bu dilde ifade etmeleri, bu dili doğru bir şekilde anlama, konuşma ve yazmaları, programı CEF kriterlerine göre B2/B2+ seviyesini tamamlamaları amaçlanır.

Edexcel IGCSE & Edexcel Certificates

Edexcel (Education & Excellence) merkezi İngiltere’de bulunan çok uluslu bir eğitim ve uluslararası sınav organizasyonudur. İngiliz Müfredatı altında eğitim veren okulların sınavlarını düzenler ve uluslararası geçerliliği vardır. İngiltere içinde ve dışında en çok uluslararası okulda programı okutulan eğitim ve sınav sağlayıcısıdır.

Dünyada 55’ten fazla ülkede uluslararası okullarda ve İngiltere’de 400’e yakın özel uluslararası okulda kullanılmakta olan bir müfredat programıdır. Lisemizde İngiliz uluslararası eğitim programları MEB müfredatına entegre edilmiştir ve öğrenciler çift diploma ile mezun olabilirler. İngiliz Lisesi iki kademeden oluşmaktadır ve birinci kademe 2 yıl sürer. IGCSE kalifikasyonları 50 değişik temada alınabilir. GCSE - General Certificates of Secondary Education – İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da 14-16 yaşları arasında Lise ilk bölümünde okutulan programdır.

Eğitim tam zamanlıdır ve 2 yıl sürer. Türk Lise sisteminde lise 1 ve 2 boyunca takip edilir. Öğrencileri İngiliz uluslararası lise programının ikinci ve en önemli bolumu olan Advanced levels düzeyine hazırlar. Öğrenciler programın başında (Lise 1) başlangıcında ilgi alanları ve Üniversitede okumak istedikleri bölümlere göre dersler seçerler. 2. yılın sonunda seçtikleri derslerden sınava girerler. Birleşik krallık ve Uluslararası akademik camiada geçerliliği olan bir uluslararası kalifikasyondur. Ara sınav yoktur ikinci yılın sonunda sınavlar British Council tarafından verilir ve İngiltere’de değerlendirilir. 

Edexcel International Advanced Levels

Edexcel (Education & Excellence) merkezi İngiltere’de bulunan çok uluslu bir eğitim ve uluslararası sınav organizasyonudur. İngiliz Müfredatı altında eğitim veren okulların sınavlarını düzenler ve uluslararası geçerliliği vardır. İngiltere içinde ve dışında en çok uluslararası okulda programı okutulan eğitim ve sınav sağlayıcısıdır.

Dünyada 55'ten fazla ülkede uluslararası okullarda ve İngiltere’de 400’e yakın özel uluslararası okulda kullanılmakta olan bir müfredat programıdır. Lisemizde İngiliz uluslararası eğitim programları MEB müfredatına entegre edilmiştir ve öğrenciler çift diploma ile mezun olabilirler. İngiliz Lisesi iki kademeden oluşmaktadır ve ikinci kademe 2 yıl sürer. A level kalifikasyonları 20 değişik temada alınabilir. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da Lise ikinci bölümünde okutulan programdır.

Eğitim tam zamanlıdır ve 2 yıl sürer. Türk Lise sisteminde lise 3 ve 4 boyunca takip edilir. Öğrencileri İngiliz ve uluslararası üniversitelere hazırlar. Öğrenciler programın başında (Lise 3) başlangıcında ilgi alanları ve Üniversitede okumak istedikleri bölümlere göre dersler seçerler. 2. yılın sonunda seçtikleri derslerden sınava girerler. Birleşik krallık ve Uluslararası akademik camiada geçerliliği olan bir uluslararası kalifikasyondur. Ara sınav yoktur ikinci yılın sonunda sınavlar British Council tarafından verilir ve İngiltere’de değerlendirilir. Program İngiliz devlet Liseleri sınavlarını kontrol eden Ofqual tarafından aynı ciddiyetle düzenlenmekte ve eşdeğer görülmektedir.

Edexcel International Advanced Levels İngiltere’de Cambridge, Oxford, UCL, Kings College, Manchester University başta olmak üzere First tier üniversitelerin tümüne sınavsız giriş için yeterli bulunmaktadır. Amerika Birleşik devletlerinde Harvard, Yale, Stanford, Purdue, MIT ve benzeri Prime League üniversiteler tarafından aynı şekilde sınavsız giriş için yeterli bulunmuştur. Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada’daki top class üniversiteler de sınavsız giriş hakkı vermektedir. Avrupa Birliğindeki tüm üniversitelere doğrudan giriş hakkı verir. Sınav notlarına göre öğrenciler yarı veya tam burslu olarak bu üniversitelere kabul edilebilirler.