OKULLARIMIZ ANAOKULU


OKULLARIMIZ / ANAOKULU

KAYI Anaokulu eğitim müfredatında; Reggio Emilia yaklaşımı merkeze konulmuş, doğa temelli öğrenme ile zenginleştirilmiştir. Reggio Emilia yaklaşımında “pozitif çocuk imajı” inancı vardır, çocuklar bilgi sahibi olarak görülür, sorular sorar kendi hipotezlerini yazar ve bu hipotezleri test eder. Müfredat çocuklar için değil, çocuklar tarafından hazırlanır. Anaokulu eğitim programı, Reggio Emilia yaklaşımının genel formatı bozulmadan, MEB şartlarının tümü yerine getirilecek şekilde düzenlemelere tabii tutulmuş ve Reggio Children Vakfının da önerdiği gibi kendi kültürümüze uygun, “unique” yapıda alternatif/eklektik bir model olarak yeniden hazırlanmıştır. Reggio Emilia ilhamlı KAYI Anaokulu’nda eğitim alan 3, 4 ve 5 yaş grubu çocukların zaten var olan sonsuz yaratıcılık, yetenek, öğrenme yolları ve düşünme becerilerini harekete geçirerek bilgiye ulaşmaları ve bilgiyi anlamlandırmaları sağlanır. Çocuklar; kendilerini aktif olarak ifade edebilecekleri seramik, organik, mutfak, ahşap dijital ve ışık gibi atölyeler ile birlikte doğanın tam içinde “yaparak-yaşayarak” öğrenirler.