OKULLARIMIZ ANAOKULU ANAOKULU AKADEMİK PROGRAM


ANAOKULU / ANAOKULU AKADEMİK PROGRAM

Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia yaklaşımı, II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir eğitim sistemidir. 1963 yılında Loris Malaguzzi, Reggio Emilia belediyesi ve burada yaşayan aileler ile birlikte ilk okulu açtı. Açılan ilk okul 3-6 yaş arası çocuklara hizmet ediyordu. Bunu 3 aylık ila 3 yaş arası çocuklara hizmet eden okullar izledi.

Reggio Emilia yaklaşımının temelinde, çocukların kendi bilgilerini şekillendirme becerisine ve isteğine sahip oldukları inancı yatmaktadır. Bu yaklaşımda “pozitif çocuk” inancı vardır, yani çocuklar bilgi sahibi olarak görülür, kendi sorularına cevap arar. Yetişkinler, çocukların sorularına cevap vermekte acele etmemeli, çocukların kendi cevaplarını kendileri bulmaları için gerekli materyal, zaman ve mekanı temin etmelidirler. Çocuklar kendi hipotezlerini kurar ve bu hipotezleri test eder, araştırır ve farklı olasılıkları tahlil eder. Zıt fikirler ya da doğru olmadığı bilinen ihtimaller (örneğin: Deniz yıldızlarının dikenleri zehirlidir.)  tartışma, araştırma ve keşfetme imkanı sağladığı için hoş karşılanır.

Bu yaklaşımda öğrenme deneyimlerinin çoğu proje şeklindedir. Çocuklar, projelere aktif katılma, keşfetme ve sorgulama şansı bulurlar. Çocuklar kendilerini ifade ederken heykel, gölge oyunları, resim, drama gibi farklı sembolik araçlardan yararlanırlar. Bunlar “Çocuğun Yüz Dili”ni oluşturur. Çocuğun duygu ve düşüncelerini görünür kılmak için kurulan sanat/müzik/drama/dans/mutfak gibi atölyeler “pozitif çocuk imajını” ve onun “100 dilini” destekler. Reggio Emilia yaklaşımının sürekli araştırma üzerine kurulan, farklı öğrenme stratejileri içeren proje bazlı eğitim anlayışında konular ve müfredat çocukların ilgi, merak ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak çocuklarla tarafından belirlenir. Merak sayesinde çocuklar, yeni ve farklı yollar izleyerek kendi bilgilerini yapılandırırlar.