OKULLARIMIZ ANAOKULU ANAOKULU REHBERLİK


ANAOKULU / ANAOKULU REHBERLİK

KAYI Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temelini; okul öncesi dönemde çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin; çocuk, öğretmen ve aile iş birliği yardımıyla izlenmesi, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve bunların gelişmesine destek olunması oluşturur. Bu nedenle bütün çocuklar rehberlik servisi tarafından tanınır, akademik ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili düzenli aralıklarla aileye bilgi verilir.

Çocuğu tanıma ve gelişimsel takibini yapma hususunda öncelikle çocuğu doğal ortamında ve grup içerisinde sosyal çevresi ile birlikte gözlemleyerek tanımayı sağlayan sınıf içi gözlemlerden ve grup çalışmalarından faydalanılır. Çocuklarla sınıf içi gözlemler ve grup çalışmaları sırasında ilk temas kurulduktan sonra, süreç bireysel görüşmelerle devam eder. Bireysel görüşmeler; çocukların kendi ihtiyaçları doğrultusunda, velilerin ve öğretmenlerin aktardığı değerlendirmeler ile başlatılır ve sürdürülür.

Bu noktada çocukların gelişimlerinin izlenmesi ve doğru yönlendirmelerin yapılması amacıyla sınıf öğretmeni,  branş öğretmenleri ve okul yöneticilerinin katılımı dahilinde düzenli aralıklarla rehberlik değerlendirme toplantıları yapılır.  Bu toplantılarda yapılan aktarımlar, sonrasında rehberlik servisi tarafından çocuklarla yapılan bireysel görüşmeler ve gelişimsel değerlendirme amaçlı uygulanan testler ışığında ulaşılan bilgiler; bireysel veli görüşmelerinde sınıf öğretmenleri tarafından veliler ile paylaşılır. İkinci dönem yapılan bireysel veli görüşmelerinde hazırlık sınıfı çocuklarımızın velileriyle çocuklarımızın birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan okul olgunluğu çalışmaların sonuçları paylaşılır.

Her dönem gerçekleştirilen veli toplantılarının yanında Velilerimizin ihtiyaçları üzerine veya Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda ve randevu sistemi ile velilerimizle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Son olarak ihtiyaçlarımıza dair farkındalığımızın gelişimini amaçlayan Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan bülten çalışmaları her ay düzenli olarak velilerimizle paylaşılmaktadır.