OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL REHBERLİK


İLKOKUL / REHBERLİK

KAYI İlkokulu olarak öğrencilerimizin kendilerine ve çevrelerine dair farkındalıkları yüksek, problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerileri kuvvetli, girişimci bireyler olarak yetişmeleri öncelikli hedefimiz. Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal olarak temel gelişimlerine dair bu hedeflerimiz doğrultusunda KAYI İlkokulu Rehberlik Servisi olarak tanıma ve gelişimsel takip odaklı çalışmalarımızda öncelikle öğrencilerimizi doğal ortamlarında ve grup içerisinde sosyal çevreleri ile birlikte gözlemleyerek tanımayı sağlayan sınıf içi gözlemlerden ve grup çalışmalarından faydalanıyoruz. Öğrencilerimizle sınıf içi gözlemlerimiz ve grup çalışmalarımız sırasında ilk temas kurulduktan sonra, süreci bireysel görüşmelerle devam ettiriyoruz. Bireysel görüşmeleri; öğrencilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, siz velilerimizin ve öğretmenlerimizin aktardığı değerlendirmeler ile başlatıyor ve sürdürüyoruz.

Bilimsel ilke ve yöntemlere dayanarak, özellikle çözüm odaklı ve bilişsel davranışçı ekollerin ışığında sürdürülen çalışmalarımızın odak noktasını ilkokul düzeyinde okula uyum, güven, kaygı, sorumluluk bilinci, arkadaşlık ilişkileri, sosyal beceri çalışmaları, duyguların yönetimi, verimli ders çalışma alışkanlıkları konuları oluşturuyor. Öğretmenlerimiz ve siz ailelerimizin desteğiyle yürüttüğümüz bu çalışmaların yanında Kayı Okulları ailesi olarak çocuklarımızı yetiştirirken ortak bir tutum çerçevesinde tutarlı bir tablo oluşturarak çocuklarımızla iletişim kurabilmek ve yanlarında olabilmek adına yıl boyunca ihtiyaçlarımızın analizi ve değerlendirilmesi yoluyla karar verilen farklı konularda velilerimize ve öğretmenlerimize yönelik seminer çalışmaları düzenliyoruz.