OKULLARIMIZ ANAOKULU ANAOKULU AKADEMİK PROGRAM Branş Dersleri


ANAOKULU / AKADEMİK PROGRAM / BRANŞ DERSLERİ

Oyun ve Hareket

Oyun ve hareket dersinin temelinde yaş gruplarının gelişim özelliklerine göre planlanan oyunlar yer alır. Temel jimnastik hareketlerinin yanı sıra esneme, sıçrama, denge hareket gelişimini arttırarak, koordinasyon sağlama dersin programı dahilindedir.  Her spor dalının kendi içinde barındırdığı kurallar, düzenlemeler ve uygulamalar, disiplin denen sistemi yaşantısal olarak sunmaktadır. Bu sistemin içinde yenilgiyle baş etme, tekrar deneme, takım halinde hareket etme, belli bir amaca göre hareket etme, hedefe doğru ilerleme gibi çocuğun ileriki yaşamında  kullanacağı yetileri geliştirmek dersin başlıca amaçları arasındadır.

Müzik ve Orff

Reggio Emilia yaklaşımında çocuğun kendini ifade etmek için yüz farklı dil kullandığı inancı vardır. Bu dillerden bir tanesi olarak görülen müzik ve Orff, KAYI Anaokulu programının önemli bir parçasıdır. Müzik ve Orff derslerinin temelinde çocukların doğalarında hazır bulunan müzikallik  ve sanatsallığı ortaya çıkarmak yatar. Hareket-Ses bağıntısını ve bu bağıntının ifadeselliğini deneyimlemek ve farkındalık geliştirmek, İnsani müzikalliğin doğasındaki temel enstrüman olan,        akış halindeki zihin ve bedenimiz üzerine çalışmalar yapılır. Bedenimizdeki akış, bütünsellik ve  doğamızdaki ritimle deneyimler yaşadıktan sonra enstrüman çalışmalarına başlanır. Birinci aşamada ifadesel ses dinamikleri ve tempoyu "dolaysız'' olarak deneyimleyip bunlara dair bir     farkındalık geliştireceğimiz çalışmalar, ikinci aşamada ise bunları melodik ve ritmik ifadelerle birleştirip deneyimleyeceğimiz çalışmalar yer alır.

Drama 

Çocuğun kendini ifade etmek için kullandığı yüz dilden bir diğeri de dramadır. Drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek devinimle anlatmaktır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla çocuklar düşünür, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir. Böylece çocuklar duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşünceleri ifade edebilme, konuşarak iletişim kurma gibi yetenekleri gelişir.  Drama bir bakıma oyundur. Dramada amaç, söz konusu oyun sürecinde çocuğun kendini geliştirmesi, yaşantılar yoluyla yeni öğrenimler kazanması ve yaratıcılık özelliğinin desteklenmesidir. Çocukların kendi yaş gruplarıyla beraber yaptıkları yoga derslerindeki hareketler esnekliklerini, güçlerini, dengelerini geliştirirken günümüzde erken yaşta görülmeye başlanan duruş bozukluklarının giderilmesinde de yardımcı olur. Düzgün nefes alıp verme ve akciğerlerinin kapasitelerini artırmaları da nefes çalışmaları ile sağlanır.

Görsel Sanatlar

KAYI Anaokulu görsel sanatlar programı temelde, erken çocukluk döneminde çocuğun hayal dünyasını ve ince motor becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca çocuğun yaratıcılığını geliştirirken görsel sanatlar ile kendini ifade etmesini ve özgüven kazanmasını da amaçlamaktadır. Çocuklar program kapsamında; temel sanat ve sanat tarihi eğitimi almakta, sonrasında kendi yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek çeşitli uygulama teknikleriyle eğlenirken, el-göz koordinasyonu ve diğer ince motor becerileri desteklenmektedir.

Dans

Eski zamanlardan beri insanlar sürekli dans etmişlerdir. Özellikle, sözlü ifadenin ortaya çıkmasından önce insanlar üzüntü, sevinç, korku gibi düşüncelerini hep dans ederek göstermişlerdir. Bu yüzden dans, çocuğun kendini ifade ederken kullandığı yüz dilden bir olarak görülür. Müzik ve bedensel faaliyetleri bir arada bulunduran dansa, erken yaşlarda başlamak gelişim süreçlerinin sağlıklı ve hızlı olmasını sağlamaktadır.

İşaret Dili

Yeni bir dil öğrenmek, çocuklarda hem öğrenme sürecini hızlandırmakta hem de zeka gelişimine  olumlu etki sağlamaktadır. Türk İşaret Dili öğrenmenin bilişsel gelişimin yanında farkındalık yaratmak açısından da önemi yadsınamaz. Çocuklar kendilerinden farklı bireylerin de aynı haklara sahip ve toplumun birer parçası olduğunu öğrenirler. Şimdinin duyarlı çocukları, geleceğin duyarlı toplumlarının temelini oluşturur. KAYI Anaokulunda, işaret dili derslerinde, öğrenme sürecine katkı sağlaması açısından; proje konuları ile ilgili resim ve şarkı çevirileri yapmak uygulanan yöntemlerden birkaçıdır. Bu sayede çocukların farkındalığını arttırmak ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlanır.

Satranç

Çocuk satranç oynarken etkin bir düşünme pratiği içerisindedir. Yapacağı hamleyi düşünür, oyunu kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu süreci oyun sırasında hep yaşar. Oyuna uzun süre konsantre olduğu için dikkati gelişir. Bir hamle ileriyi düşünerek öngörü yeteneğini kazanır.  Her bir hamlenin doğuracağı onlarca yeni olasılığı hesaba katarak kapsamlı düşünme yetileri desteklenir. Gelişigüzel yapılmış hamlelerin negatif sonuçlarını görerek durumu tüm açılardan etraflıca analiz etmeyi, kurallara ve rakibe karşı saygılı olmayı öğretir.