AKADEMİK ULUSLARARASI PROGRAMLAR REGGIO EMILIA ÇOCUĞUN 100 DİLİ


ÇOCUK İMAJI (ÇOCUĞUN 100 DİLİ )

           “REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMINDA  ÇOCUKLARA DERİN BİR SAYGI İLE BAKILMAKTADIR….”

Reggio Emilia Yaklaşımını diğer erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarından ayıran en büyük özelliklerden birisi çocuğa bakış açısıdır. Bu yaklaşımda çocuklara derin saygı ile bakılmaktadır. Reggio Emilia Okullarındaki ortak  yaşam inanışına göre, çocuklar doğuştan dünya ile iletişim kurma becerisine sahip, meraklı, hayal gücü zengin, yaratıcı ve çevreleriyle etkili iletişim kurarak işbirliği içinde hareket etme isteğine sahip bireyler olarak kabul edilir.

 

Bu yaklaşımında çocuklara somut yaşantılar sunularak, yeni keşifler yapmalarına fırsatlar tanınır. Çocuklar sırasıyla soruları tartışma, sorgulama, araştırma, üretme ve hipotezlerini test etme aşamalarından geçerken resim, drama, müzik  gibi bir çok sembolik yolu kullanarak  kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar. Reggio eğitimcilerinin “ÇOCUĞUN YÜZ DİLİ” adını verdikleri bu inanış, çocukların somut yaşantıları sembolik ifadelere dönüştürebildikleri ve öğrenilenleri görünür kıldıkları çok sayıda dili ifade etmektedir.

Reggio  çocukları “işbirliğine” dayalı demokratik bir öğrenme ortamı  içerisinde öğrenme serüvenlerini sürdürürler. Öğrenme sürecinde işbirliği ve birlikte hareket etmeyi  başarabilme önemlidir. Böylelikle, çocuklar, katılımcılık ve demokrasi kavramları içinde eğitimlerini sürdürmüş olurlar. Okul çocuk için gelişim ortamı, öğrenme ortamı ve yurttaş olma ortamıdır.Çocuklar kendi gelişimlerinde liderlik rolünü üstlenirler.