OKULLARIMIZ ANAOKULU DEĞERLENDİRME


ANAOKULU / DEĞERLENDİRME

Gözlemler

Reggio Emilia yaklaşımında öğrenci gözlemleri önemli yer tutar. KAYI Anaokulu’nda gözlem tüm eğitim-öğretim yılı boyunca çocukları, kendi içlerinde değerlendirmek amacıyla yapılır. Gözlemler; çocukların anekdotları, kendilerini ifade etmek için yüz dilden hangilerini ne sıklıkla kullanmayı tercih ettikleri, oyun arkadaşları, gelişimsel özellikleri gibi konularda somut veriler sunar. Bu veriler sene içerisinde aileler ile paylaşılır. Gözlemler, süreç içerisinde hazırlanan dokümantasyonların temelini oluşturur.

Dokümantasyon

"Dokümantasyon ne yaptığımız değil neyi aradığımızdır.”

                                                              Carla Rinaldi

Dokümantasyon yoluyla ailelere çocuklarının günlük yaşantıları, gelişimleri ve performansları hakkında geniş bilgiler verilmektedir.  KAYI Anaokulu sonuç değil “süreç” odaklıdır. Süreç içerisinde çocukların karşılaştığı olay ve problemlerle birlikte çözüm stratejilerinin kaydı tutulur. Bu bağlamda “dokümantasyon” öğrenmeyi görünür kılmadır. İçerisinde genellikle çocukların çalışmalarından örnekler bulunur. Bu örnekler çalışma sırasında farklı zamanlarda kaydedilmiştir. Süreç içerisinde çekilmiş fotoğraflar, videolar, öğretmenlerin yorumları, çocukların birbirleri ile konuşmaları, bir etkinliğe başlarken çocukların amaçları ve düşünceleri dokümantasyonda yer alır.

Dokümantasyon düşünmeyi, düşüncede meydana gelen değişiklikleri, öğrenilenleri ya da öğrenilmeyenleri, davranışta, sorgulamada, yanıtlamada ve fikirlerdeki değişikleri ortaya koyar. Dokümantasyon öğrenme süreci hakkında kayıt sağlar, olaylar arasında bağlantıları ortaya çıkarır, eski deneyimleri inceleme, yenilerini planlama imkânı sunar. Dokümantasyon, sene boyunca yapılanların yüzeysel özetini sunan bir portfolyo sunumu değil, öğrenmeyi hem çocuklar hem de aileler açısından görünür kılmaktır.

Reggio Gelişim Raporu

Çocuklara kazandırılması hedeflenen, kazanım, beceri ve tutumları değerlendirmek, çocukların kendilerini ifade ederken 100 dilden hangilerini tercih ettiklerini nedenleri ile belirlemek amaçları ile her dönem sonunda aileler ile bir Reggio Gelişim Raporu paylaşılır.