AKADEMİK AHLAK FELSEFESİ VE ETİK DEĞERLER EĞİTİMİ DEĞERLER EĞİTİMİ AMAÇLARI


Öğrencilere yönelik amaçlar: 

•   Öğrencilerin  hedeflenen değerleri içselleştirmelerini, akademik ve sosyal hayatlarında kullanmalarını sağlamak; 
•   İnteraktif eğitimler sonucu öğrencilerin problem çözme, iletişim, yaratıcılık ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek 
•   Öğrencilerin, katılımcı demokratik süreçlerin işlendiği atölye çalışmaları ile kendilerini etik konusunda ifade etmelerine ve bununla ilişkili olarak demokrasi bilinci oluşturmalarına olanak sağlamak; 
•   Öğrencilerin, öğretmenleri danışmanlığında atölye çalışmalarına konu olan kavramlardan biriyle ilgili proje sonunda sergilemek amacıyla mikro proje hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamak; 

Aileye yönelik amaçlar: 
•   Eğitimin paydaşlarından biri kılınan ailenin eğitim sürecine dahil edilerek çocuklarıyla ilgili bir çalışmanın içinde yer almalarını, çocukların eğitiminde aktif rol almalarını, böylece daha duyarlı hale gelmelerini sağlamak;
•   Eğitim boyunca en az iki kez müfredat kapsamındaki kavramların ele alındığı atölyeler ya da seminerler ile aileler ve çocukların belli kavramlar üzerine beraber düşünmelerini konuşmalarını ve tartışmalarını sağlamak

Öğretmenlere yönelik amaçlar: 
•   Öğretmenleri etik, değer, değerler, kritik düşünme becerileri alanlarında daha donanımlı hale getirmek; 
•   Öğretmenlere sınıf yönetimi, iletişim becerileri, atölye çalışmaları gibi konularda eğitimler vererek, öğretmenlik becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. 
•   T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın şu anda okullarda uyguladığı yapılandırmacı (öğrenci merkezli) yaklaşım konusunda öğretmenlerin donanımlarını etik değerler perspektifi açısından güçlendirmek;