OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE DEĞERLER EĞİTİMİ


KAYI ANADOLU LİSESİ / DEĞERLER EĞİTİMİ

Toplumsal hayatı oluşturulan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etmen eğitimdir. Bu kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır. Eğitim, yalnızca akılcı bilginin ve teknik becerilerin geliştirildiği bir alan değil, aynı zamanda kültürel değerlerin, ahlaki tutum ve davranışların aktarıldığı bir araç olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Değerler Eğitimi çalışmalarımız ile çocuklarımıza; sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan, toplumsal ve evrensel değerleri kazandırmayı hedefliyoruz.

Kişilik ve karakterlerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; milli, manevi, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler ile donanmış ve bu değerler ile yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler yetiştirmek adına her ay belirlemiş olduğumuz değerler ile sınıf içi ve okul içi etkinlikler düzenliyor, dönem dönem ailelerimizi de yapmış olduğumuz etkinliklere dâhil ediyoruz.

Bu yönde yapılan çalışmalarımız şu şekilde özetlenebilir:

• Aylık planların hazırlanması ve ayın değeri ile ilgili sınıf içi her hafta bir etkinlik yapılması (Anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi, gösteri, tartışma, kavram haritaları, fotoğraf analizi, slogan bulma, yazılı ve görsele dayalı pano hazırlama, kısa film izletme)

• Okul içi etkinliklerin yapılması (Kompozisyon- şiir-resim yarışmaları, spor müsabakaları düzenlenmesi, ailelere yönelik broşür bülten hazırlanması, okul içindeki panoların öğrenciler tarafından hazırlanması)

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlerimiz ve Alt Başlıkları

EKİM AYI DEĞERİ: İLETİŞİM

• Empati Kurabilme, Hoşgörü

• Sözlü ve Sözsüz iletişim, Etkin Dinleyebilme

• Ben Dilini Kullanabilme, Etkili İletişim

• İfade Özgürlüğü

• Problem Çözme, Krize Müdahale Temelli İletişim

 

KASIM AYI DEĞERİ: SOSYAL BİLİNÇ-ETİK BİLİNÇ

• Kendine ve başkalarına Saygı

• Aileye Saygı

• Çevreye – Doğaya Saygı

• Farklılıklara Saygı

• Kendine ve Başkalarına Karşı Dürüst olma

• Doğru Söyleme – Doğru Davranma

• Adil Olma

• Önyargısız Olma

 

ARALIK AYI DEĞERİ: ÖZ FARKINDALIK BİLİNCİ

• Özgüvenin Önemi ve Anlamı

• Sevgi Kavramının Denge Kavramı İçindeki Yerinin Benimsetilmesi

• Öz farkındalık Bilinci ve Sorumluluk Kavramları Arası Dengenin Sağlanması

• Eylem - Söylem Birliği

• Vücut – Zihin Sağlığı Dengesi

• Özdenetim

• Sosyal İlişkilerde Denge

 

OCAK AYI DEĞERİ: SORUMLULUK

• Sorumluluk – Özgürlük İlişkisi

• Kendine Karşı Sorumluluk – Öz disiplin

• Doğaya ve Çevreye Sorumluluk

• Aileye ve Topluma Karşı Sorumluluk

 

ŞUBAT AYI DEĞERİ: GİRİŞİMCİLİK

• Üretkenlik

• Yaratıcılık

• Cesaret

• Risk Yönetimi

 

MART AYI DEĞERİ: YUTTAŞLIK BİLİNCİ-DEMOKRATİK BİLİNÇ

• Vatan- Millet- Bayrak Sevgisi

• Ulusal Değerleri Benimseme, Ülkesine ve Milletine karşı Sorumluluk- Bağlılık

• Atatürkçülük

• Barış, Kardeşlik

 

NİSAN AYI DEĞERİ: TAKIM BİLİNCİ

• Hak – Görev – Sorumluluk

• Paylaşma

• Yardımlaşma - Dayanışma

•  Grup Çalışması

 

MAYIS/HAZİRAN AYI DEĞERİ: DÜNYA VATANDAŞLIĞI

• Irk, renk, etnik köken, dil ve inanç ayrımı olmaksızın dünya vatandaşlığı fikrini benimseyebilme

• Farklı kültürleri tanımaya açık olma

• Bundan doğan kimliğe ait olma