KURUMSAL DEĞERLERİMİZ


KURUMSAL / DEĞERLERİMİZ

Değerler; insan yaşamına, tutumlara ve davranışlara yol gösteren ve bunları belirleyen rehber niteliğindeki ortak düşünce, amaç ve temel ahlaki ilkelerdir. İnsanda ahlâkî kişiliğin oluşmasında temel olan değerler; belli bir dönemde ve belli bir süreç içerisinde, ona davranış örnekleri veren ve değerleri aktaran yakın çevresi içerisindeki aile ve okul içerisinde öğrenilir. Bu nedenle çocuklarımızın eğitim hayatında, sistemli bir şekilde değerler ile ilgili eğitim programlarına dahil olmaları ve erken yaşlardan itibaren akademik program ve öğrenim deneyimleri ile kazandıklarını, bu evrensel değerlerle bütünleştirmeleri önem taşır.

Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler; yaşanılarak, kimlik-kişilik boyutu haline gelirler. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim, çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olmasına yol açar. Otorite ortadan kalktığında ise içselleştirilmeyen değerler, istenmeyen davranışları doğurur. Bu açıdan Değerler Eğitiminin ön koşulu çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam (hem gerçek, hem yapay) hazırlamak, değerlerin her koşulda davranışa dönüşmesini sağlamaktır.

KAYI Okullarında okul öncesi programdan başlayarak yüksek öğrenime kadar devam eden eğitim yolculuğumuzda uyguladığımız Değerler Eğitimi programımız üç temel değer üzerine oturmaktadır: Ahlak, Adalet ve Özgürlük. Bu değerler altında kök salan alt değerlerimiz ise Saygı, Sevgi, İletişim, Doğruluk, Dürüstlük, Eşitlik, Yardımseverlik, Hoşgörü, Sorumluluk, Çalışkanlık, Sabır, Tüketim Bilinci, İş Birliği’dir. Amacımız, öğrencilerimizin hedeflenen temel ve alt değerleri içselleştirmelerini, akademik ve sosyal hayatlarında kullanmalarını sağlamaktır.