KURUMSAL DEĞERLERİMİZ


KURUMSAL / DEĞERLERİMİZ

Öğrencilerimizin akademik program ve öğrenim deneyimleri ile kazandıklarını, evrensel değerlerle bütünleştirmelerini sağlamak amacı ile KAYI’da “Değerler Eğitimi” eğitim programımızın bir parçasıdır. Okul öncesi programından başlayarak ortaokul son sınıfa kadar devam eden Değerler Eğitimi Programında yer alan değerlerin anlaşılıp, uygulanması için sınıf içinde ve dışında fırsatlar yaratılır. Sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci birliği çalışmaları, sınıf içi sorumlulukları bu etkinliklerin bazı örneklerini oluşturur.

Amacımız verilmek istenen değerleri öğrencilerde oluşturmak ve kazandığı değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak kimlik- kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam (hem gerçek, hem yapay) hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim, çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur. Dolayısıyla otorite ortadan kalktığında öğrenci, değer içselleştirilmediğinden istenmeyen davranışlar sergileyecektir. Önemli olan değerlerin her koşulda davranışa dönüşmesidir.

DEĞERLERİMİZ

Yurttaşlık Bilinci: Vatanseverlik, ulus ve vatan kavramlarını bilme, bayrağına, ülkesinin üniter yapısının önemine inanma, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyerek vatandaş olmanın gerekliliklerini kavrama ve uygulama.

Demokratik Bilinç: Demokrasi, özgürlük ve fırsat eşitliği.

Takım Bilinci: İşbirliği, birlikte etkin çalışma, takım ruhu, görev ve paylaşımı, zaman yönetimi, başlatılan işi bitime, dayanışma, yardımlaşma.

Etik Bilinç: Dürüstlük, akademik ve sosyal anlamda dürüstlük, doğruluk, tutarlılık, adalet, etik değerlerin gözetilmesi.

Öz Farkındalık Bilinci: Zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin öneminin bilinmesi, özyönetim ve sevgi kavramının denge kavramı içindeki yerinin, özgüvenin önemi ve anlamı.

Sosyal Bilinç: Diğer insanlara, kültürlere, canlılara, çevreye saygı; bireysel farklılıklara duyarlılık.

Sorumluluk: Kişisel, sosyal ve toplumsal sorumluluk, öğrenme sorumluluğu içinde bilgiye ulaşmada isteklilik.

Girişimcilik: Yeni bir fikir, ürün veya hizmet üretme konusunda isteklilik, cesaret, risk alabilme.

İletişim Bilinci: Etkili İletişim, anadilinde ve hedef dillerde anlamlı iletişim kurabilen, fikirlerini doğru ifade edebilen, etkin dinleyen, sözlü ve yazılı olarak doğru anlayan ve anlatan, problemin tekrarından kaçınarak kriz ve sorun çözme amacı ile iletişim kurma.

Dünya Vatandaşlığı: Yeryüzünde yaşayan insanların ırk, renk, dil ve inanç ayrımı olmaksızın dünyanın vatandaşları olduğu fikri; bundan doğan kimliğe ait olma.