AKADEMİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME DERS İÇİ PERFORMANS


PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performans değerlendirme süreci sınıf içi performans notu, kişisel ve sosyal gelişim notu ayrımıyla ele alınır.

  

Sınıf İçi Performans Notu, öğrencilerin yarıyıl boyunca ilgili ders kapsamında sergilediği tutum, davranış ve akademik özellikleri ifade eder. Bunlar:

 Derse Devam

• Etkinliklere Katılım

 Dinleme Becerileri

• Davranış

• Ödev

 Derse Hazırlıklı gelme (Ders araç – gereçleri, kaynaklar vb.)

 Küçük Sınav ve Konu Tarama Testleridir.