OKULLARIMIZ ANAOKULU DOĞA TEMELLİ ÖĞRENME


ANAOKULU AKADEMİK PROGRAM / DOĞA TEMELLİ ÖĞRENME

Eğitim dört duvar arasında olmak zorunda değildir. Ormanda, bahçede, çiftlikte ya da müzede de olabilir. KAYI Anaokulunda eğitimi okul binasının dışına taşıyarak, eğitim müfredatımızı alan gezileriyle pekiştiriyor ve doğa temelli öğrenme yaklaşımını destekliyoruz. Reggio Emilia ilhamlı KAYI Anaokulunda çocuklar proje konularını doğadan ve alan gezilerinden ilham alarak oluşturuyor, deneyimliyor ve test etme imkanı buluyor.

Ekstreme hava koşulları haricinde 4 ve 5 yaş gurubundaki öğrencilerimiz doğa temelli öğrenme programı çerçevesinde haftanın bir günü üç saati okul binasının yanındaki Ömerli ormanında geçiriyorlar. Bu sürenin bir kısmında çocuklar özgürce oyun kuruyor ve incelemeler yapıyor. Diğer kısmında da öğretmen önderliğinde beş duyu organlarını kullanarak keşfetmeyi, bu duyu organlarını geliştirmeyi ve duyu organlarına karşı farkındalığı arttırmayı hedefleyen çalışmalar yapıyorlar. Böylece zaten sahip oldukları potansiyellerini en üst seviyeye taşıyorlar.

Açık havada koşan, dokunan, gören, koklayan, hisseden ve keşfeden çocuklar problemlere yaratıcı çözümler bulma yeteneklerini geliştirirken, zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimleri destekleniyor, bağışıklık sistemleri de güçleniyor. Dışarda zaman geçirmek obezite ve aşırı kiloyu da önlüyor. Araştırmalar gösteriyor ki doğada vakit geçirmek çocukların kendi kendilerine bir şeyler öğrenebileceklerine dair kendilerine güven duymalarını sağlıyor. Ayrıca, çocukların sakinleşip, odaklanmalarını sağlayıp dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi azaltıyor. Bununla birlikte doğada vakit geçirmenin zorbalığı azalttığını gösteren bazı çalışmalar da vardır.

Çocuklar git gide doğadan uzaklaşıyor. Doğadaki Son Çocuk kitabının yazarı Richard Louv’ın deyimiyle “doğa yoksunu” çocuklar yetişiyor. KAYI Anaokulu olarak amacımızın doğa ve çocuk arasındaki uçurumu yok ederek, doğa ve çocuklar arasında güçlü bir bağ kurmaktır.  Çünkü, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimleri için doğaya, doğanın da gelecekte onu koruyacak bilinçli çocuklara ihtiyacı vardır.