ECAS PROGRAMLARI ECAS BİLİNCİ PROGRAMLARI ECAS - BIO - BIODIVERSITE


ECAS BİLİNCİ PROGRAMLARI / ECAS - BIO - BIODIVERSITE

Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın gönenci için zorunlu olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir.

Biyolojik çeşitlilik üç önemli parçadan oluşur ki yapılmakta olan çalışma kapsamında bu parametrelerin tarım, balıkçılık, ormancılık ve koruma alanları gibi ‘’doğa koruma’’ olarak belirlenen alanda ele alınması zorunludur.

Bu kapsamda 4’lü bir hareket planı uygulamak gerekmektedir:

•     Ekolojik sistemin tüm unsurlarını korumak,

•     Bozulmuş olan habitatları yeniden yapılandırmak,

•     Kaybolmuş habitatlar için yeni alanlar bulmak,

•     Risk altındaki türleri korumak ve kurtarmak

20. yüzyılda, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynaklar, sürdürülebilir olmayan gelişme sonucunda insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir oranda tahrip edilmiştir. Biyolojik çeşitlilik üzerinde yaratılan tahribat, sadece arazi kullanımını düzenleyerek ve bazı koruma alanları belirleyerek telafi edilemez boyuttadır. İklim değişikliği, her türlü çevresel kirlenme ve doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan kullanımı biyolojik çeşitlilikle beraber insanoğlunun refahı veya minimum yaşamsal gereksinimlerini karşılamasını imkânsız hale getirmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınmayı ülkelerin politikası haline getirmek üzere somut adımlar atılması zorunludur.

Bu gerçekler ışığında ECAS BIO, okulda biyolojik çeşitlilik bilinci oluşturmayı hedefler. Biyolojik çeşitlilik konusunda farklındalık oluşturmak amacıyla, okulun özel konumunun avantajlarını da kullanarak keşif gezileri yapılır. Geziler sırasında ve sonrasında biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesinin önemi üzerine sözlü ve yazılı ürünler geliştirilir.