ECAS PROGRAMLARI ECAS BİLİNCİ PROGRAMLARI ECASAFET - AFET EĞİTİMİ


ECAS BİLİNCİ PROGRAMLARI / ECASAFET - AFET EĞİTİMİ

Afet Eğitim Programı

Afet Eğitim Programının ana amacı afet öncesinde; afet sonucu doğurabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin azaltılması ve olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm kurumun hazırlıklı olmasının sağlanması ve afetlere karşı bilinçli ve dirençli nesiller yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu programın amacı afet sırasında; eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış afet anındaki doğru davranış biçimlerinin, kurtarma, ilk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanmasıdır.

Okul Afet Planı
Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması için okul afet planları yapılmalıdır. Afete hazırlıklı okul, okul afet planlarının oluşturulması ve uygulanmasını kapsayan bütünleşik okul afet ve acil durum yönetimi ile mümkündür.