AKADEMİK ULUSLARARASI PROGRAMLAR EDEXCEL


 

NEDEN EDEXCEL?

Okullar için 21. yüzyılın ihtiyaçları doğrultusunda uluslararasılaşmak çok önemli bir konudur. Bugün ilk öğretime başlayan çocukların %65’i, çalışma çağına geldiklerinde, günümüz mesleklerinden çok farklı ve belki de henüz var olmayan mesleklerde çalışacaklar.

Yeni dünya için yeni gereksinimlerden söz edilmektedir. Bu durum biz eğitimcileri okulları tasarlarken bu yeni gereksinimlere göre planlar yapmaya zorlamaktadır. Bizi ve çocuklarımızı başarıya götürecek olan, birbirinden bağımsız disiplinlerin öğretilmesinden ziyade disiplinler arası geçişi sağlayan bütünleştirilmiş çağdaş modeller yardımı ile  üst düzey becerilerin kazandırılmasıdır. Çünkü artık iş dünyası, kıtaların ve ülkelerin sınırlarının kalktığı günümüzde, uluslararası yetkinliğe sahip yönetici ve liderlerini aramaktadır. Yeni dünyanın nesillerden beklentileri;      

 Karmaşık sorunlara esnek karşılıklar verebilme,

 Etkin iletişimde bulunabilme,

 Bilgiyi yönetebilme,

 İnsan yönetimi,

 Dinleme,

 Ekip içinde çalışabilme,

 Yeni bilgi üretebilme.

Bu nedenle uluslararası programların MEB müfredatına entegrasyonu bu becerilerin kazandırılmasında önemli bir destek sağlamaktadır. Edexcel ders programlarının yapısı, öğretmenlerin kolay planlamaları ve uygulamalarına olanak verecek şekilde yapılandırılmıştır. Edexcel öğrencide öğrenme istekliliği artıran  ve velilere gelişimleri hakkında geri bildirim vermeyi sağlayan bir içeriğe sahiptir. Edexcel International, kazanımları değerlendirme ve önemli bir öğrenme aracı olan geri bildirimi sağlama amacıyla sürekli değerlendirme, gelişim sınavları ve başarı sınavları olmak üzere üç değerlendirme modeli sunuyor.

 

EDEXCEL ACADEMIC NEDİR?

Edexcel, Pearson’ın sahibi olduğu çok uluslu bir eğitim ve sınav organıdır. İngiltere’ de, devlet okullarında uygulanan ve İngiltere’ nin en büyük sınav ve belgelendirme programı olan bu sistem öğrencilere, kazandırdıkları eğitim belgelerinin sağladığı “uluslararası geçerlilik ve tanınırlık” bakımından büyük fırsatlar sunmaktadır.

Edexcel International Primary ve Lower Secondary Curriculum, yaşam boyu öğrenme becerileri ve kalıcı öğrenme kazanımları doğrultusunda orta okul ve lise öncesinde güçlü bir hazırlık dönemi sağlamaktadır. 2, 3.,4.ve 6 ve 7. sınıfın sonunda uygulanan Gelişim Sınavları (Progress Tests) ile her bir yılı değerlendirerek öğrenci başarısı izlenebiliyor. 5. ve 8. sınıfların sonunda uygulanan Başarı Sınavı (Achievement Test) öncesinde ise etkili bir geri bildirim sağlanabiliyor. Sınav İngilizce uygulandığı için öğrencinin İngilizce dil becerileri de uluslararası ölçekte onay ve kabul görüyor. Edexcel ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun ders içerikleriyle birlikte İngilizce dil becerilerini uygulama ve geliştirme olanağı veriyor.

 

International GCSE (General Certificate of Secondary Education)

9. ve 10. sınıflarda İngilizce uygulanabilen program, 40’ın üzerinde dersten seçim yapabilme olanağı sunuyor. Başarılı öğrenciler, istendiği takdirde dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası bir okulda (International School) ya da İngiltere’de lise eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebiliyor  ve  ayrıca üniversitede eğitimlerini sürdürmeyi düşündükleri alanda dersleri almak üzere  GCE A Level ve International Diploma çalışmalarına başlayabiliyor.

 

GCE (General Certificate of Education)

Lise 11. ve 12. sınıflarda öğrenciler üniversitede hangi alanda öğrenim görmek istiyorlarsa o alana yönelik en az 3 GCE A Level dersi seçerek hazırlanabiliyor.

Başarılı öğrenciler, A Level sınav sonuçlarıyla İngiltere, ABD ve dünyanın bir çok yerinde üniversiteye başvurma hakkına sahip oluyor. Harvard, Oxford ve Cambridge üniversiteleri kabul eden üniversiteler arasında yer alıyor.

Üniversitede eğitim yapılacak alana göre seçilen GCE A Level derslerinin sınavlarından başarılı olmak üniversiteye başvuru için yeterli sayılıyor.