OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM İLKOKUL MATEMATİK


İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM / MATEMATİK

Matematik, tüm bilimlerin ortak dilidir. Kazandırdığı düşünme, problem çözme, analiz ve sentez becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Matematik ders programımızda, öğrenci merkezli öğrenme süreçleri ve aktiviteleri yer almaktadır. Matematiğin uygulamalı olarak öğretilmesi gerektiğini savunuyoruz. Öğrencilerimize, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark ettirerek onları geleceğe hazırlıyoruz. Becerilerini geliştirerek, matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumları eğlenerek, öğrenerek ve severek keşfetmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin çevreleriyle, somut nesnelerle etkileşimlerinden kendi düşüncelerini oluşturmalarını; matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmeleri ve öğrencilerimizin takım ruhunu geliştirmelerini destekliyoruz. Matematik öğretiminde en iyi tek bir yöntem yoktur aslında. Amacımız “farklı yöntemlerle her çocuğa matematiği öğrenebilir hale getirmektir.” ilkesine dayanıyor. Biz, hedeflerin gerçekleştirilmesi için en uygun yöntemi seçiyoruz. KAYI Okulları olarak farklı hedefler için farklı eğitim yöntemi seçerek, farklılaştırılmış eğitim modelini derslerimizde uyguluyoruz. Öğrencilerimizdeki bireysel farklılıkların bilincinde olup, her öğrencinin farklı bir şekilde öğrenme stili gerçekleştireceğini biliyoruz. Öğretim yöntemlerini buna göre düzenliyor; bu amaçla öğrenciyi merkeze alıp, diğer tüm değişkenleri öğrencinin öğrenme stiline göre düzenliyoruz. Her öğrencimiz ile birebir ilgilenilerek bireysel eğitim modeli ile tam öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Farklılaştırılmış matematik programıyla, öğrencilerimizin matematiksel düşünme süreçleri destekleyip, matematikle ilgili somut materyalleri bulup kullanabilecekleri uygun ortamlar sağlayarak, Smart Board akıllı tahta uygulamalarıyla öğrenme sürecini zenginleştiriyoruz.

Matematik dersinde, bir önceki sınıfta edindikleri becerilerin üstüne yenilerini ekleyerek bir üst sınıfa daha sağlam bir alt yapı ile geçiş yapabilmelerine rehber oluyoruz.