AKADEMİK AKADEMİK TEOG ÇALIŞMALARI


TEOG Çalışmaları ve TEOG Danışmanlığı 

 

TEOG sisteminde 8. sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden birinci ve ikinci dönemlerde altışar, eğitim yılında toplam on iki sınava girerler. İlk sınav dizisi, kasım ayının son haftasında iki gün; ikinci sınav dizisi nisan ayının son haftasında yine iki gün olarak uygulanır. Her bir sınav, 20 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve süresi 40 dakikadır. Sınavlar arasında yarım saatlik aralar verilir. Öğrenciler tüm sınavlara kendi okullarındaki dersliklerde girerler.

KAYI Okullarında her öğrenciyle “tek” öğrenci gibi ilgilenilen TEOG Hazırlık Programı ile okul müfredatı çerçevesinde sınıf derslerinin Koçluk sistemi ve %100 öğrenci merkezli yaklaşımla ele alınması ve öğrencilerin tam öğrenmeyi gerçekleştirerek merkezi sınavlarda yüksek başarı dereceleri elde etmeleri sağlanır.

KAYI Okullarında TEOG danışmanlığı, koordineli olarak çalışan ortaokul psikolojik danışmanı ve TEOG Koordinatörü tarafından yürütülür.  TEOG Koordinatörü, temel olarak öğrencilerin bilgi durumlarını kontrol ederek bilgi gereksinimlerini saptar ve TEOG etütlerini ve alınacak iyileştirme önlemlerini düzenlerken; psikolojik danışman, öğrencilerin sınav kaygısıyla baş edebilmelerini sağlamak, duygu durum değişikliklerine göre gereken psikolojik desteği vermek, etkin ders çalışma yöntemleri konusunda onları bilgilendirmek, ilgi alanlarına ve öğrenme biçimlerine göre hedeflerini belirlemede destek olmak, çalışma programlarını hazırlamalarında yardım etmek ve onları sınava hazırlık konusunda öğretmenleriyle birlikte motive etmek konularında yoğun bir program uygular.

TEOG Sınavlarında Müfredat

 

TEOG sınavları, 8. sınıf sınavlarıdır. Her bir sınavdan alınan not, okulun yaptığı yazılı sınavlardan herhangi biri gibi not ortalamasına katılır. Ortaokulda, bir eğitim döneminde haftalık ders programında saat yükü fazla olan derslerden üç; saat yükü düşük olan derslerden iki yazılı sınav yapılır. Örneğin Türkçe ve Matematik derslerinin bir eğitim dönemindeki yazılı sınav sayısı üçtür. Birinci ve üçüncü yazılı sınavları okul hazırlayıp uygularken, bu derslerin ikinci yazılı sınavı TEOG sınavı olarak MEB tarafından hazırlanır ve uygulanır.

TEOG sınavları, sınırlandırılmış bir 8. sınıf müfredatından soruların sorulduğu sınavlardır. TEOG sınavlarından 5, 6 ve 7. sınıf konularından soru bulunmaz. Fakat bilimin yığınsallık özelliği ve sarmal yapısı düşünüldüğünde 5, 6 ve 7. sınıf öğrenmelerinin, 8. sınıf öğrenmelerinin öncülü olarak tanımlanması ve bu temelin sağlam atılmış olması önem taşımaktadır.

Kasımın son haftasından uygulanan sınavlarda eylül – kasım sonu arasından işlenmiş olan 8. Sınıf konularından sorular sorulur. Nisan sonundaki sınavlarda ise eylül – nisan sonu arasında işlenmiş konulardan sorular çıkmaktadır. TEOG’a dâhil olmayan 8. sınıf konuları da bulunmaktadır. Bu yüzden de TEOG müfredatına sınırlandırılmış bir 8. sınıf müfredatı gözüyle bakılmalıdır.

TEOG’a Nasıl Hazırlanıyoruz?

  

Öğrenme ve öğrenmenin kalıcılığı ile tekrar sayısı arasında doğru orantısal bir ilişki vardır. Tekrar, unutmanın önüne geçer, öğrenilmiş olanın kalıcılık süresini arttırır. TEOG hazırlık sürecinde, konuların öğrenilmesi ve öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi amacıyla daha çok tekrar yapabilmeye olanak sağlayan bir program uygularız.

7. sınıfın 2. döneminde mayıs ayının başıyla birlikte 8. sınıf konularını işleyemeye başlıyoruz. Böylece TEOG hazırlık sürecimiz başlar. 7. sınıf sonunda okul kapandığında, öğrencilerimiz iki hafta daha okula devam eder. 8. sınıf konularında yol alırız. Tatil ödevlendirmeleri, tekrar yapmaya olanak sağlayan çalışmalardan oluşur. Yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılında 8. sınıfa devam edecek olan öğrencilerimiz için okul herkesten daha önce ağustos ayının ikinci yarısında başlar. Üç haftalık hızlandırma programında ilk TEOG için işlenmesi gereken konuları bitirmiş oluruz. Okulun herkes için açıldığı hafta, 8. sınıf müfredatını en baştan ele alıp, ilk TEOG’a kadar tüm konuları yeniden işleriz.

Eylül – Kasım ayları arasında öğrencilerimize sekiz adet deneme sınavı uygularız. Cumartesi günleri devam eden 6 ders saatlik hafta sonu etütlerinde, konu tarama sınavlarına yer veriririz.

TEOG’a Hazırlanma Sürecinde Özgün Uygulamalar

   

8. sınıfı, “TEOG Yılı” olarak adlandırır; pazartesiden cumaya 43 saat olarak devam eden ders programımızda ağırlığı TEOG derslerine veriririz. 

Birebir Etütler 

Öğretmenleri eşliğinde birebir etüt çalışmalarına katılan öğrencilerimiz, eksik kazanımlarını etkili bir şekilde tamamlayarak sınava hazırlanırlar.

Yoğunlaştırılmış Haftalar Programı

Sınava 5 hafta kala Yoğunlaştırılmış Haftalar Programına geçeriz. Yoğunlaştırılmış Haftalar Programı dinamik ve sürprizli bir program. Tüm öğrencilerimiz bu program sürerken sıkı çalışacaklarını ve iyi eğleneceklerini bilirler.

Birini Seç Uygulaması

Yoğunlaştırılmış Haftalar Programı, haftanın bir gününde, aynı ders saatinde farklı dersliklerde farklı dersler sunulan bir yapıya sahiptir. Öğrencilerimizi belirlediğimiz ihtiyaçları doğrultusunda, küçük gruplar hâlinde bu derslere yönlendiririz.

Hepimiz Birlikte Saati

Yoğunlaştırılmış Haftalar Programında çarşamba günleri “Hepimiz Birlikte” saatinde, tüm 8. Sınıf öğrencileri ve TEOG öğretmenlerimizle kütüphanede bir araya geliyor, açık etüt uygulaması yaparız. Öğrencilerimiz, bu saat için hazırlanan testler arasından seçtikleri dersin testini çözerken, takıldıkları yerlerde öğretmenlerimize başvurabilir

Test Kulübü 

8. Sınıf öğrencilerini yıl içerisinde girecekleri merkezi ortak sınava en iyi şekilde hazırlamak için kurulan Test Kulübünde öğrenciler test çözme tekniklerini öğrenirler. Yapılan ek deneme sınavları ve haftalık ödevler ile eksik kazanımları olan konular üzerinde yoğunlaşırlar.

Ayna Sınavları 

8. Sınıf öğrencileri 15 günde bir işledikleri konuları içeren Ayna Sınavlarına katılırlar. Sınav sonuçları aynı gün ölçme-değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir ve hafta içi etütleri bu sonuçların analizine göre yapılır. 

Deneme Sınavları 

Yıl boyunca 8. Sınıflara yönelik 8 tanesi Türkiye geneli olmak üzere, 24 adet deneme sınavı uygulanır.

Haftanın Maçı

Spor ve sanat derslerini seçenekli hale getirip öğrencimizin seçimine bırakıyor ve toplamda haftada iki saat olarak uygularız. Yoğunlaştırılmış Haftalar Programının bir özelliği de cuma gününün son ders saatini tüm 8. sınıf öğrencilerin oyuncu ya da izleyici olarak katıldıkları “Haftanın Maçı”na ayırmamızdır. Haftanın ilk beş gününü, tüm TEOG öğretmenlerimizin de katılıp izledikleri bir spor karşılaşması ile kapatırız. Bu bazen bir basketbol maçı olurken, bazen bir voleybol karşılaşması ya da yakar top oyunu olur.

Motivasyon Etkinlikleri Doğa Gezisi/Trekking 

 

Yoğunlaştırılmış Haftalar Programında üçüncü hafta içerisinde bir doğa gezisi ya da kampüs içerisinde yer alan ormanlık alanda trekking düzenlenir. Bu gezi ile sınav hazırlıklarına kalınan yerden üstelik daha sağlam bir motivasyon ile devam edilir.

İkinci TEOG'a Doğru

Kasımdaki TEOG sınavlarının yapıldığı günlerde, öğrencilerimizin sınav kitapçıkları okulda kalıyor ve her bir öğrencimizin net sayısını bu kitapçıkları değerlendirerek öğrenmiş oluruz.

İlk TEOG sınavlarının ardından Nisan ayındaki TEOG sınavları için hazırlanmaya başlarız. İlk TEOG sınavlarının puanları, 1. dönemin son haftasında eokul sistemine MEB tarafından yazılı sınav puanı olarak girilir.

Yarıyıl tatilinde öğrencilerimiz ikinci haftanın 4 gününü TEOG hazırlıklarıyla geçirir. Nisan sonuna kadarki hazırlık sürecini, ilk dönemdeki gibi devam ettirir; mayıs ayına TEOG’ları bitirmiş olarak başlarız.