AKADEMİK KÜTÜPHANE VE MEDYA MERKEZİ


AKADEMİK / KÜTÜPHANE VE MEDYA MERKEZİ

“Okuryazarlık, bir demokratikleştirme platformudur. Okuryazarlık, kültürel ve ulusal kimliğin tanıtımını sağlayan bir taşıttır.Okuryazarlık, herkes için, her yerde, genel bağlamda eğitimle birlikte, temel bir insan hakkıdır. Son olarak okuryazarlık, insanın ilerleme yolu ve her erkek, kadın ve çocuğun kendi gizilgücünün (potansiyelinin) tümünün farkına varabilmesini sağlayan araçtır”

Kofi Annan

“Bilgi Özgürlüktür” mottosunu benimseyen ve yaş grubu özellikleri dikkate alınarak düzenlenmiş yayınların bulunduğu, süreli yayınların takip edilebildiği kütüphanemizde; danışma kaynakları, edebi ve bilimsel nitelikli kitaplar, çocuk kitapları, yabancı dilde kaynaklar (İngilizce, Almanca, ve İspanyolca) yer alır. Öğrencilerimiz, sürekli olarak gelişen ve zenginleşen kütüphane koleksiyonumuz içerisinde görsel-işitsel elektronik (çevrimiçi, çevrimdışı) bilgi kaynaklarını kullanarak bireysel çalışmalar, grup etkinlikleri, ödev, proje çalışmaları ve sunumlar yapılabilmektedirler. 

Okulumuzun görev ve vizyonu ile IFLA "Okul Kütüphanesi Bildirgesi"ndeki amaçlar doğrultusunda kütüphanemiz; kütüphane okur yazarlığı, eğitim-öğretim programında belirtilen amaçları destekleyici kaynakları temin ederek, öğrenci ve tüm okul mensuplarının hızlı ve güvenilir bir şekilde aradığı bilgiye ulaşmalarını sağlamak, farklı görüş ve düşünce üretebilmelerine yol göstermek, okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, başkalarının entelektüel haklarına saygılı ve aynı zamanda kendi entelektüel haklarını koruyan bireyler yetişmesi için gerekli tüm gereklilikleri sağlar.

   

KAYI OKULLARI KÜTÜPHANELERİ VE MEDYA MERKEZİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

ÜYELİK: Tüm ECAS eğitim kurumu öğrenci, çalışan ve velileri kütüphanemizin doğal üyesidir.

KOLEKSİYON/DERME:

Kütüphane koleksiyonu, eğitim ve öğretim için gerekli olan kitaplar, referans kaynakları, süreli yayınlar, görsel-işitsel materyallerden oluşmaktadır. İstendiğinde kütüphanede bulunan bilgisayarlardan ve Internet üzerinden koleksiyon taranabilmektedir

Kitaplar“Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ne” göre raflara yerleştirilmiştir. Aradığınız kitaba kolayca ulaşabilmeniz için gerekli yönlendirmeler kütüphane içinde yapılmıştır.

Referans Kaynakları, ansiklopediler, sözlükler, almanaklar, istatistiki derlemeler, rehberler, atlaslar, bibliyografyalar, indeksler vb. üst katta bulunmaktadır.

Referans kaynakları dışarıya ödünç verilmez. Sadece kütüphane içinde kullanılabilirler. İstenildiği zaman bu kaynaklardan kütüphanede bulunan fotokopi makinası ile fotokopi çekilebilir.

Süreli Yayınlar, kütüphanelerimizde, diğer kaynakların yanı sıra Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde süreli yayınlar da bulunmaktadır.

Bir yıllık periyodu tamamlayan süreli yayınlar gerektiği zaman kullanılmak üzere kütüphane deposuna kaldırılır.  Güncel sayılar ise, en son sayısı üstte olacak şekilde süreli yayınlar bölümlerinde bulunmaktadır.

Süreli yayınlar, son sayıları hariç bir hafta süreyle ödünç verilir.

Görsel-İşitsel Materyaller, eğitimsel çalışmaları ve müfredatı desteklemek amacıyla

bilgi kaynaklarını kullanarak bireysel çalışmalar, grup etkinlikleri, ödev, proje çalışmaları ve sunumlar yapılabilmektedirler. 

  

MEDYA MERKEZİ

Kütüphane ve Medya Merkezimizden tüm öğrenci, veli, çalışan ve mezunlar kullanım kuralları çerçevesinde yararlanabiliyor.Ayrıntılı bilgi ve kütüphanelerin kataloglarını taramak için web sitesinden yararlanılabiliyor.

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK/ETİK POLİTİKASI

ECAS Eğitim Kurumları, eğitim ve öğretim felsefesi ışığında tüm öğrenci ve çalışanlarıyla, hangi alanda olursa olsun, öğrenme, değerlendirme ve üretme sürecini belirleyen temel öğenin akademik dürüstlük ilkeleri olduğunun bilincindedir. ECAS Eğitim Kurumları mensupları, bu bilinçle ulusal ve evrensel değerler kapsamında akademik dürüstlük ilkelerini ihlal etmez ve başkalarının da ihlal etmesine izin vermez.

   

BİLGİ OKURYAZARLIĞI

Bilgi okuryazarlığının,  Amerika Birleşik Devletleri Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği tarafından “bilgiyi bulmak, almak, analiz etmek ve kullanmak yetisi” olarak tanımlanmaktadır. (İlipg, 2011) Kısaca bilgi okuryazarlığını, araştırmacının/okurun bilgi ihtiyacını belirlemesiyle başlayan, yazması/sunmasıyla sonuçlanan süreçtir. Bilgi bu süreçte, hangi ortamda olursa olsun, güncel, etkin, anlaşılır bir dil ve etik kurallar içerisinde kullanılmalıdır.

   

KÜTÜPHANE  KULLANIMI

a-Ödünç alma ve iade kuralları;

•     Okuyucular açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.

• ​    Hiç bir materyal ödünç alma işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılamaz.

• ​    Tüm kullanıcılar(öğrenci, öğretmen, veli ve personel) 3 hafta süreyle 3 kitap, 2  gün süreyle görsel-işitsel materyalleri (DVD,CD vb.) ödünç alabilirler. Referans kaynakları ve aynı anda birçok kişinin gereksinim duyabileceği yayınlar ve dergilerin son sayıları ödünç verilmez.

• ​    Öğretmenler, ders kitaplarını 1 yıl süreyle ödünç alabilirler. Ancak kütüphane çalışanları, yıllık alınmış kitapları, gerekli durumlarda, iade tarihini beklemeden kısa bir süre için geri alabilirler.

• ​    Kullanıcılar, kütüphaneden bir başkası adına materyal ya da kitap, aldığını bir başkasına ödünç veremez.

• ​    Kitapların ya da materyallerin  rezervasyon süresi 2 gündür.

• ​    Aldığı kitabı ya da materyali zamanında  iade etmeyen kullanıcı, bunları geri vermeden ve gecikme parasını ödemeden yenisini ödünç alamaz.

• ​    Kütüphane materyallerinin yeri değiştirilemez, kütüphane içinde başka bir yere konulamaz, kullandıktan sonra masa üzerine bırakılır.

• ​    Ödünç aldığı kitabı ya da materyali çeşitli sebeplerden dolayı iade edemeyen kullanıcı ilgili formu doldurarak,  aynı materyali satın almak ya da değerini ödemek zorundadır.

• ​    Kütüphane kullanıcıları kurumdan ayrılmadan önce üzerinde kitap olmadığına dair kütüphane koordinatöründen yazı almalıdır.

• ​    Öğretim yılının bitimine 2 hafta kala ödünç verme işlemi durdurulur.  Yıl  sonunda tüm kullanıcılar, kütüphane materyallerini kütüphaneye teslim etmekle yükümlüdür.

• ​    Tüm ECAS eğitim kurumları mensupları okulumuzdan ayrılmadan önce Kütüphane ve Medya Merkezi’nden, kütüphane ile bağlantısı olmadığına ilişkin belge almak zorundadır. Kütüphaneden ilişik kesme onayı almayanların ECAS Eğitim Kurumları ile ilişkileri kesilmez.

   

b-Genel kurallar,

• ​    Kütüphane görevlileri tüm kullanıcıların destek ve bilgi ihtiyacını olanaklar doğrultusunda giderir ya da ilgili yerlere yönlendirirler.

• ​    Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaz, koşulmaz.

• ​    Kütüphanelere girerken cep telefonlarının kapalı tutulması zorunludur.

• ​    Kütüphaneye; çanta, yiyecek, içecek ve palto ile girilmez.

c- Rezervasyon ve kullanım,

• ​    Kütüphaneler, öğrencilerin tüm teneffüslerde ve okul sonrasında kullanımına açıktır. Ders saatleri içinde lise kütüphanesinden yararlanmak isteyen öğrenciler, ders öğretmenlerinden izin aldıklarını belgelemek zorundadırlar.

• ​    Ders saatleri içinde sınıflarını lise kütüphanesine getirmek isteyen öğretmenlerin, rezervasyon yapmaları gerekmektedir.