ECASSE - ÇEVRE OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ / FEE

Eco-Schools Programme

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Programa katılan öğrencilerimiz, hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Çevre konusunda bilinç oluşturmak ve insanlarla birlikte tüm organizmaları etkileyen insan davranışlarını olumlu yönde değiştirebilmek düşüncesi ile Eko-Okullar Programına katılan öğrencilerimiz, geri dönüşümlü atıklar üzerine “Geri dönüşsün, dünya dönsün!” sloganıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Learning About Forests

Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim okullarında yürütülen Okullarda Orman Programı çocuklarda orman eko-sistemi bilgisinin geliştirilmesi ve ormanın sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunun tanıtılmasını amaçlayan, 21 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim Programıdır. Öğrenci timi oluşturularak orman ile ilgili bir konunun belirlenmesi ve bir yıl boyunca o konunun işlenmesi üzerine kurulan programda, sürdürülebilir yaşam için oldukça önemli bir role sahip olan ormanların bu özelliğinin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması amaçlanır.

Young Reporters for the Environment

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, gençlerin yönettiği, sürdürülebilir gelişim için eğitim çerçevesinde faaliyet gösteren uluslararası bir gençlik ağıdır. Çevrenin Genç Sözcüleri Programına katılan öğrenciler çevre gazeteciliği yaparak, çevre sorun ve konularını araştırıp inceler, bulgu ve çözüm önerilerini makale, fotoğraf ve video haberciliği yaparak yayınlarlar. Program; sürdürülebilir gelişmenin iyi anlaşılmasının yanı sıra iletişim ve vatandaşlık becerilerini, bireysel girişimi, takım çalışmasını, kritik çözümlemeyi, sosyal sorumluluk ve liderliği öğretmektedir.