OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM FEN BİLGİSİ


İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM / FEN BİLGİSİ

Her öğrencinin fen ve teknoloji okuryazarı olmasının kaliteli bir yaşama ulaşmada temel kazanımlardan sayıldığı günümüzde, Fen Bilimleri dersleriyle sorgulayan, eleştiren ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirmek hedefindeyiz.

Bu bağlamda Fen Bilimleri derslerinde temel amacımız; yaşadığı çevreyi tanıyan, seven, değişen çevre şartlarına uyum sağlama bilincine sahip, çevreye duyarlı, yapıcı, fen bilimlerine ilgi duyan, bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavramış ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. KAYI İlkokulunda Fen Bilimleri dersinin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan bir ders haline getirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Derslerin işleyişinde "yaparak, yaşayarak, düşünerek" öğrenmeyi temel alıyoruz. Bununla birlikte her öğrencinin özel olduğunu ve her birinin farklı öğrendiğini düşünerek farklılaştırılmış eğitim yöntemini kullanıyoruz. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren çeşitli laboratuvar aktiviteleri ve sınıf içi-dışı etkinlikler ile keşfetme, bilgiyi yapılandırma, yeni kavramlar ile durumları ilişkilendirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca Fen Bilimleri eğitiminde öğrencilerin bireysel çalışmalarının yanı sıra grup çalışmaları da yaparak, etkileşimde bulunmalarına önem veriyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin laboratuvar ortamına alışması ve bilimsel deneyleri profesyonel anlamda yapma becerisini geliştirmeleri için üçüncü sınıftan itibaren Fen Bilimleri derslerini branş öğretmenlerimiz ile işliyoruz.