OKULLARIMIZ ANAOKULU ANAOKULU AKADEMİK PROGRAM GELİŞİM ALANLARI


ANAOKULU / GELİŞİM ALANLAR

           -Sosyo-Duygusal Gelişim

KAYI Anaokulu’nun en büyük hedefi çocuklara aidiyet ve güven duydukları bir ortam sağlayarak gelişimlerini en üst seviyeye taşımaktır. Çocukların doğruları kadar yanlışları da değer görür ve hata yapabileceklerinin bilincinde özgüvenlerinin, kişilik (ben) algılarının gelişmesi desteklenir. Çocuklar herkesin farklı olduğunu bilir ve bu farklılıklara saygı duyar. 

           -Bilişsel Gelişim

KAYI Anaokulu’nda çocuklar karşılaştıkları problemlere karşı kendi çözüm yollarını bulmaları için teşvik edilir ve olaylara karışı akıl yürütmeleri beklenir. Örneğin, ormanda su birikintisi gören bir çocuk üzerinden geçmek için köprü yapmaya karar verir. 

Çocuklar atölyelerde, sınıf dışı ve sınıf içi serbest oyunlar ve projeler sırasında farkına varmadan nesneleri belli bir özelliğe göre gruplama, sıralama gibi matematik becerisi gerektiren çalışmalara katılır. Mutfak atölyesinde yemek yaparken ölçüm kavramıyla tanışır ve malzemeleri sayar. Ahşap bloklar ile kule yaparken, iki farklı kulenin boyunu karşılaştırır. Çocukların bu kendiliğinden öğrenmesi kitap çalışmaları ile de desteklenir.

-Dil Gelişimi

Türkçe ve İngilizce olarak yürütülen dil çalışmalarında çocukların kendilerini ifade ederken rahat hissetmeleri, akıcı bir dil kullanmaları, her iki dilde de okunan hikayeyi ilgiyle dinlemeleri ve hikaye hakkındaki sorulara doğru yanıt vermeleri amaçlanır.

           -Psikomotor Gelişimi

“Motor” kelimesi “hareket” anlamına gelir. Motor gelişim, ince (küçük) ve kaba (büyük) motor olmak üzere ikiye ayrılır. 3 yaş grubunda ince motor becerilerini geliştirmek amacıyla atölyede özellikle, kil ve seramik ile şekil verme, küçük organik materyalleri cımbızla toplama gibi faaliyetlere katılan çocuklar ince motor becerilerinin gelişmesi ile el-göz koordinasyonu gerektiren kesme, doğru kalem tutma gibi beceriler gerektiren çalışmalara katılır. 

Büyük kas gelişimi kapsamında çocukların tek ayak üzerinde durma süreleri, hedefe top atma mesafeleri gibi değeler kaydedilir ve sene içerisinde ailelerle paylaşılır. Özellikle doğa temelli öğrenme programı ve bahçe zamanlarında büyük kas gelişiminin desteklenmesi hedeflenir.

           -Öz-Bakım Becerileri

Kişisel bakım becerilerinin tümü öz-bakım becerileri oluşturur. Bu becerilerin kazanılması çocukların özgüvenli, bağımsız ve kendi kendine yetebilen yetişkinler olmalarının ön koşuludur. KAYI Anaokulu’nda çocuklar kendi kendilerine giyinip soyunmaları, yardımsız yeteri kadar yemek yemeleri başta olmak üzere öz-bakım becerileri gerektiren davranışlarda bulunmaları için teşvik edilirler.