OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL KİŞİSEL VE KÜLTÜREL GELİŞİM


KAYI İlkokulu öğrencilerinin, her biri uzun çalışmalar sonucu tasarlanmış ve kendi alanında zirvede bulunan uluslararası organizasyonlarla işbirliği içinde yürütülen ECASARTS: Müzik, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları ve Sporda Branşlaşma, ECASiT: IT ve Kodlama Eğitimi, ECASELP: Çevre Okuryazarlığı, ECASVAL: Değerler Eğitimi, ECASSOR: “Her öğrenciye bir proje” yaklaşımıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına, ulusal ve uluslararası kulüplere katılmaları sağlanır. Kişisel-kültürel gelişimi destekleyen programlar ve zengin kulüp seçenekleri ile öğrencilerin bireysel ve işbirliğine dayalı çalışma alışkanlıklarını edinmeleri amaçlanır.

KAYI İlkokulunda öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

KAYI İlkokulu öğrencileri; araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, risk alan, bilgili, prensipli, duyarlı, açık fikirli, öz güveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişirler. Öğrenciler portfolyo sunumları ile o yıl öğrendikleri yeni bilgi ve becerilerini aileleri ile paylaşırlar. KAYI İlkokulu öğrencileri 4. sınıf sonunda düzenlenen Büyük Sergi’de gerçek hayat konularını ve problemlerini tespit eder, bu konularla ilgili yaptıkları araştırmaları ve çözüm önerilerini okul topluluğuna sunarlar.

Öğrenciler, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, açık raf sistemli kütüphane ve bilgisayar destekli derslikler ve açık hava spor alanlarında bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş, ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokulda “Anadil Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar. Uluslararası program uygulayan bir okul olarak KAYI İlkokulunda yabancı dil bir ders değil yaşam biçiminin bir parçası olarak algılanır. Yabancı dil kadrosuyla yabancı dil eğitimi her seviyede yoğun bir program takip edilerek uygulanır. İkinci yabancı dil olan İspanyolca/Almanca ikinci sınıfla birlikte devreye girer.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Rehberlik Birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler.