OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL KİŞİSEL VE KÜLTÜREL GELİŞİM


KAYI Ortaokulu öğrencilerinin, her biri uzun çalışmalar sonucu tasarlanmış ve kendi alanında zirvede bulunan uluslararası organizasyonlarla işbirliği içinde yürütülen ECASARTS: Müzik, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları ve Sporda Branşlaşma, ECASiT: IT ve Kodlama Eğitimi, ECASELP: Çevre Okuryazarlığı, ECASVAL: Değerler Eğitimi, ECASSOR: “Her öğrenciye bir proje” yaklaşımıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına, ulusal ve uluslararası Kulüplere katılmaları sağlanır. Kişisel-kültürel gelişimi destekleyen programlar ve zengin kulüp seçenekleri ile öğrencilerin bireysel ve işbirliğine dayalı çalışma alışkanlıklarını edinmeleri amaçlanır.

KAYI Ortaokulu öğrencileri uluslararası düzeyde verilen yoğun İngilizce eğitimlerine paralel olarak, 2. Sınıftan itibaren seçtikleri ikinci dille yabancı dil eğitimlerine devam ederler. Türk sisteminde 11. Sınıfa, İngiliz sisteminde 12. Sınıfa kadar devam eden ikinci yabancı dil eğitim programında öğrencilerin Almanca ve İspanyolca dillerinden birini seçerek kendilerini bu dilde ifade etmeleri, bu dili doğru bir şekilde anlama, konuşma ve yazmaları, programı CEF kriterlerine göre B2/B2+ seviyesini tamamlamaları amaçlanır.

İngilizce Hazırlık sınıfı niteliğindeki 5. Sınıfın ardından 6. ve 7. sınıflar, belirginleşen akademik olgunluklarına ek olarak, aldıkları özgün derslerle farklı disiplinleri tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz için yönelimlerin de açığa çıktığı süreci içerir.

8. sınıfta öğrencilerimiz yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen, bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; anadilindeki ve İngilizcedeki ifade olanaklarına özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, farklı niteliklerdeki merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler. 7. sınıf TEOG hazırlıklarının başladığı, 8. Sınıf ise doğrudan doğruya TEOG çalışmalarına yoğunlaşıldığı düzeylerdir.

Ortaokul boyunca sanat ve sporun iyileştirici etkilerinin yanı sıra danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle desteklenen öğrencilerimiz; saygı duyulan, fikri sorulan, değer verilen, kendini tanıyan bireyler olarak liseye hazır hale gelirler.