KAMPÜSTE YAŞAM GEZİLER


KAYI OKULLARI / KAMPÜSTE YAŞAM / GEZİLER

Okulumuzda gezileri, önceden hazırlanmış bir plan çerçevesinde öğrenme amaçlarının karşılanabilmesi için, öğrenmek istediğimiz olayların ve durumların yerinde incelenmesine ve öğrenilmesine yönelik olarak yapmaktayız. KAYI Okullarında geziler planlanırken bir dersin kazanımlarına yönelik değil, disiplinler arası bir etkinlik şeklinde planlanır. Gezilerimizi planlarken ulaşmak istediğimiz hedefler önceden belirlenerek çalışmalar bu şekilde yapılır.

Başlıca ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz:

• Eğitimi kapalı kapılar ardından çıkartmak,
• Öğrencilerin görerek, duyarak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak,
• Öğrencilerin, bilgilerini daha sağlam ve kalıcı hale getirmelerini kısaca “gerçek öğrenmeyi” sağlamak,
• Elde ettiği kazanımları tüm yaşamı boyunca kullanabilmelerini sağlamaktır.

Ayrıca hem ulusal hem de evrensel değerler göz önünde bulundurularak insanlık tarihi için ve ulusumuz için önemli olan kültürel miraslarımıza sahip çıkma bilincini de aşılamak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Gezilerin öncesinde gezilecek yer ile ilgili ön bilgilendirme amaçlı etkinlikler yapılır. Geziler sonrasında ise öğrenciler ile çalışmalar yapılarak gezilerde edindikleri kazanımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz.