KURUMSAL HEDEFLERİMİZ


KURUMSAL / HEDEFLERİMİZ

KAYI Okulları 10 temel hedef doğrultusunda hareket eder:

• Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında düşünen ve sentez yapabilen, demokrat, araştırmacı, sorgulayıcı, hak ve özgürlükler savunucusu bireyler olunması,

Ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek akademik başarı elde edilmesi,

• Türkçe'nin yanı sıra anadili düzeyinde İngilizce bilgisiyle mezun olunması,

İkinci bir yabancı dilin (İspanyolca/Almanca) etkin bir biçimde kullanabilecek düzeyde öğrenilmiş olarak mezun olunması,

• Bir görsel sanat dalında ileri düzeyde yeterliliğe ulaşılması,

• Bir spor dalında ileri düzeyde yeterliliğe ulaşılması,

• Bir müzik enstrümanının ileri düzeyde kullanılabilmesi,

• İleri düzeyde bilişim teknolojisi yeterliliğine ulaşılabilmesi,

• Ulusal ve uluslararası toplumun seçkin ve lider bir bireyi konumuna gelmesini sağlayacak sosyal deneyimlerin yaşanması ve sosyal sorumluluk geliştirilmesi,

• Öz kültür kaybedilmeden küresel kültürün sentezlenebilmesi, günlük yaşama uyarlanması, kültürler ve alt kültürler arası farkındalık ve farklılıklara saygılı olunması.