OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE AKADEMİK PROGRAM LİSE İKİNCİ YABANCI DİL


KAYI ANADOLU LİSESİ / AKADEMİK PROGRAM / İKİNCİ YABANCI DİL

KAYI Okulları’nda ikinci yabancı dil öğretimi, Avrupa ülkelerindeki mevcut uygulamayla paralel olarak yapılmaktadır. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda hazırlanan müfredat; okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

Öğretim Amaçları

• Almanca ve İspanyolca dillerini sevdirmek,
• Güncel konuları öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde ele alarak bu dillerde iletişim kurmalarını cesaretlendirmeki
• Öğrencileri, (Almanca FIT ve İspanyolca DELE  A1/A2/B1) dil sınavlarına girmeleri konusunda özendirmek,
• Uluslararası geçerliliği olan bu dil diplomalarını ortaokul ve lise yıllarında almalarını sağlamak,
• Çok dilli, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak, farklı kültürlere karşı ilgi uyandırmak,
• Yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak ve geliştirmek.

 

Eğitim Programı
 • Lise Hazırlık sınıfında haftada 4 saat, 9. ve 10. Sınıflarda haftada 3, 11. ve 12. sınıflarımızda ise haftada 2 saat olan derslerimizde öğrencilerimize dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri kazandırılmaktadır.
• Güncel metotlarla, öğrencilerimizin öğrendikleri dili günlük hayatlarında kullanma alışkanlığını edinmelerine özen gösterilmektedir.
• Ders kitapları Avrupa Birliği Ortaklık Çerçevesi kriterlerine göre hazırlanan metotlar arasından seçilmektedir.
• Derslerde dört temel dil becerinin kazanılması hedeflenir. Buna göre Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma çalışmaları yapılmaktadır.
• İkinci yabancı dil derslerinde, farklı bilgi düzeylerindeki öğrencileri en iyi şekilde eğitmek hedeflenir.

Ölçme Değerlendirme

• Her Eğitim ve Öğretim yılı başında Seviye Belirleme Sınavları yapılır.
•  Her dönemde 2 yazılı sınav, 2 DTS (Durum Tespit Sınavı) uygulanır ve 2 performans notu verilir.
• Yazılı sınavlarda, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, gramer, dinleme ve yazılı anlatım becerileri ve sınanır.
• Performans notları ise dinlediğini anlama, konuşma, derse katılım, öğrendiği gramer ve kelime bilgilerini kullanabilme becerileri, proje çalışmaları, sunum ve ders materyalleri üzerinden verilir.

 

Uluslararası Geçerliliği Olan Sertifika Sınavları

Öğrencilerimiz sene başında hedeflediğimiz  akademik yılın sonunda eğitimini aldıkları 2. yabancı dile göre, Goethe Enstitüsü-Fit in Deutsch ya da Cervantes Enstitüsü-DELE sınavlarına girerler. Sınavlarda elde edilen diploma dünyanın her yerinde ve ömür boyu geçerli sayılır.

FIT ve DELE Avrupa Birliği Dil Yeterlilik sınavlarıdır. Avrupa Birliği Çerçevesi ortak seviyelerinde
•A1, A2 Temel Kullanıcı;
• B1, B2 Bağımsız kullanıcı ve
• C1, C2 Yetkin Kullanıcı sınav düzeyleri uygulanır.
• Bu sınavlarla ana dili Almanca ve İspanyolca olmayanların dil becerileri, dört ölçüt üzerinden değerlendirilir: dinleme, konuşma, okuma, yazma.

 

Ders İçi Ve Ders Dışı Etkinlikler

Okul bünyesinde ayrıca dil performanslarını geliştirebilmeleri için planladığımız “OKUL İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ ile de her dil için yıl içerisinde farklı konseptlerde  uygulanmaktadır. (Yabancı kültürlerdeki özel gün ve kutlamalarla ilgili etkinlik ve canlandırmalar, Atölye çalışmaları, Quiz Show, okul içi disiplinler arası yapılan dramalar ve gösterilere katılım, İkinci Yabancı Dil yılsonu gösterileri)

İkinci Yabancı Dil zümresinin uyguladığı  tüm etkinliklerde öğrencilerin seçtikleri dili sevmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları hedeflenir.