OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM İLKOKUL İNGİLİZCE


İLKOKUL AKADEMİK BÜLTEN / İNGİLİZCE 

KAYI İlkokulunda İngilizce eğitimi, İlkokul 1. Sınıftan itibaren öğrencilerimizin her birinin kendilerine ait olan öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bireyselleştirilmiş bir anlayışla sürdürülür. Hedefimiz, dört temel beceri olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma yoluyla öğrencilerin dilbilgisini doğru kullanmalarını sağlamak. 21’inci yüzyılın gerektirdiği becerileri kullanarak öğrencilerimizin ufkunu daima gelişime açık tutan, dil öğrenimini bir ders olmaktan ziyade modern dünyanın dinamiklerine uyum sağlamak üzere hayatın bir gereği olarak özümseyen ve çağı yakalayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağlamda da iletişimin gereği olan yabancı dil eğitiminin İngilizce ayağında belirlediğimiz hedeflerimiz Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European Framework of Reference) kriterleri ile denkleştirilerek hazırlanmış ve ders materyallerimiz özenle seçilmiştir.

• İngilizce dilini sevdirmek ve öğrenilebilir olduğu algısını aşılamak.

• Güncel konuları öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde ele alarak İngilizce iletişim kurmalarını cesaretlendirmek.

• Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına ve bu alışkanlığın hayatlarının her döneminde devamlılığına teşvik etmek.

• Çok dilli, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak, farklı kültürlere karşı ilgi uyandırmak.

• Yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak ve geliştirmek.

• Dört temel beceri olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma yoluyla öğrencilerin dilbilgisini doğru kullanmalarını sağlamak.

• Öğrencilerin farklı konularda yazılı ve sözlü şekilde akıcı ve doğru biçimde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak.

• Öğrencileri, (Cambridge Üniversitesi’nin 7-12 yaş grubuna sunduğu ilkokul öğrencilerine uygun Young Learners Starters ve Movers Sınavlarına girmeleri konusunda özendirmek.

• Pearson Edexcel – London Examinations’a yönelik, İngilizce Matemetik, İngilizce Fen ve İngilizce dili Sınavlarına hazırlanmak İngilizce eğitimimizin hedefleridir.