OKULLARIMIZ İLKOKUL


OKULLARIMIZ / İLKOKUL

KAYI İlkokulunda öğrenci mutluluğunu esar alan, öğrencilerine okulu ve okulun süreçlerini sevdiren, öğrenen merkezli, öğretmenin rehber olduğu bir eğitim öğretim programı uygulanır. Öğrencilerin doğal meraklarını besleyen, aktif olarak öğrenmekten zevk almalarını sağlayan, bilginin gelecek yıllara transferini kolaylaştırmayı hedef alan bir öğreti tarzı benimsenir.

Temalar şemsiyesi altında, disiplinler arası ve disiplinler üstü uygulamalarla birbirini destekleyen öğrenmelerin gerçekleştirildiği; birden çok derse ait bilgi ve beceriyi bünyesinde barındıran ürünlere ulaşmanın önemsendiği öğrenme süreçleri, öğrencilerimizin akademik çalışmalar sırasında eğleneceği, keyif ve haz alacağı şekilde planlanır.
KAYI İlkokulu ülkemizin hızla gelişen eğitim ortamına uygun, uluslararası standartları yakından takip eden “yenilikçi” bir okuldur. Atölye Anaokulunu Reggio Emilia temelli eğitim sistemiyle tamamlayan veya doğrudan 1. Sınıfa başlayan öğrenciler; İlkokul 1. Sınıfta Reggio Emilia uygulamalarına sadece proje çalışmalarıyla devam ederek “geçiş” programını tamamlarlar.

Öğrencilerimizin farklı öğrenme ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, onların gelişimlerine katkı sağlayacak yaklaşım ve müfredatlarla eğitim programlarımızı zenginleştirmekteyiz. Bu çerçevede İlkokul 2. sınıftan itibaren, Türkiye’de bir “ilk” uygulama gerçekleştirilerek; MEB müfredatının, Fieldwork Education tarafından COBIS İngiliz Okullar Birliği ve CIS Uluslararası Okullar Konseyi işbirliği ile hazırlanan, İngiltere’de ve dünyada 90’dan fazla okulda başarı ile uygulanan International Primary Years Curriculum İngiliz uluslararası ilköğretim müfredatıyla zenginleştirildiği Türkçe-İngilizce eğitim müfredatı konuları çerçevesinde bir program takip edilir.

International Primary Curriculum 3-12 yaş aralığına yönelik olarak hazırlanmış tematik, yaratıcı ve kapsamlı bir eğitim müfredatıdır. Her konu için belirli öğrenme süreçleri ve öğrenme hedefleri bulunan bu müfredat ile öğrencilerin tam öğrenmeyi gerçekleştirirken, çok kültürlü ve global bakış açısı ile “dünya insanı” profilini yakalamaları sağlanır.
KAYI Okulları uluslararası eğitimde en yüksek kalite garantisi olarak görülen COBIS ve CIS üyelik ve akreditasyon çalışmalarını 2016 Eylül ayında başlatmak üzere hazırlanmaktadır.

Edexcel International Primary Curriculum
İlkokul 1. ve 2. sınıfta yoğun İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz 3. Sınıftan itibaren, Türkiye’de bir “ilk” uygulama olarak, MEB müfredatının, Edexcel International Primary Curriculum-İngiliz Uluslararası İlköğretim müfredatıyla zenginleştirildiği uluslararası nitelikli bir program takip ederler. Program sonunda ilkokul yeterlilik sınavına giren öğrenciler, uluslararası İngiliz İlkokulu Diploması alabilirler. 1. Sınıfta başlayan beceri ağırlıklı İngilizce yabancı dil eğitimi ile öğrencilerin 4. Sınıfı CEF kriterlerine göre A1 seviyesinde İngilizce bilgisiyle bitirmeleri hedeflenir.

Edexcel, merkezi İngiltere’de bulunan çok uluslu bir eğitim ve uluslararası sınav organizasyonudur. İngiliz Müfredatı çerçevesinde eğitim veren okulların sınavlarını düzenleyen merkezin uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. İngiltere içinde ve dışında en çok uluslararası okulda programı okutulan eğitim ve sınav sağlayıcısıdır. Edexcel International Primary Curriculum 8-11 yaş grubu arasındaki öğrencilerin İngilizce, Matematik ve Fen bilimleri konusunda ileri bilim eğitimi alması için hazırlanmış, dünyada 55’ten fazla ülkede uluslararası okullarda, İngiltere’de 400’e yakın uluslararası özel okulda kullanılmakta olan bir müfredat programıdır. Konusunda uzman ilköğretim öğretmenleri ve araştırmacılar tarafından İngiliz Eğitim sisteminde Key Stage 2 için hazırlanmıştır. İngiliz Ulusal İlkokul Programı temelinde uluslararası bir eğitim verebilmenin yanı sıra dünya vatandaşlığı gerekleri göz önüne alınarak oluşturulan programı tamamlayan öğrenciler, British Council tarafından verilen ve İngiltere’de değerlendirilen yeterlilik sınavına girerek İngiliz Uluslararası İlkokul Diploması alırlar. Okulumuzda 2016/2017 akademik yılı itibari ile Edexcel International Primary Curriculum, MEB müfredatına entegre edilmektedir.