ECASSE - ÇEVRE OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ / IMYC

Genç Ustalar Programı - The Young Masters Programme

Young Masters Programı sürdürülebilir kalkınma alanında ücretsiz uygulanan, küresel web tabanlı eğitim ve öğrenme ağıdır. Dünya çapında okullarda 16-18 yaşları arasındaki öğrencilere uygulanan bu programa bugüne kadar 110’dan fazla ülkeden 20 binden fazla genç katılmıştır. Yenilikçi bir web tabanlı uygulama olan bu program, en yeni e-öğrenme ve sosyal ağ platformları aracılığıyla sürdürülebilirlik çalışmalarını çok daha eğlenceli hale getirir.

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili dünya çapında öncü çözümler geliştiren İsveç / Lund Üniversitesi tarafından desteklenen araştırma ve eğitimler öğrencilere eşsiz bir öğrenme deneyimi sunar. Öğrencilerimiz Genç Ustalar Programı ile yürüttükleri araştırma ve eğitimler ile sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara çözümler bulmaya çalışırlar ve tamamladıkları projeleri bulundukları yerel topluluklarda rapor olarak sunarlar.

Geliştirdikleri projelerle öğrenciler; bilgi, beceri ve uygun araçların sürdürülebilir gelecek oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini, küresel işbirliğinin ve etkileşiminin sorunlara yeni cevaplar ve çözümler bulmada ne kadar etkili olduğunu öğrenirler.

• ​    Genç Ustalar Programına katılan KAYI Anadolu Lisesi öğrencileri eğlenceli ve pratik nitelikli online derslere katılırlar. Her ders için belirlenen offline görevler bulunur ve her görev 3-5 saat arası süren çalışmalarla 1 hafta içerisinde tamamlanır. Tüm eğitim süresi 20 haftadan oluşur.  

• ​    Ücretsiz bir sürdürülebilirlik eğitimi olan bu programa katılan okullar, öğretmenler ve 16-18 yaş arasındaki öğrenciler, daha akılcı ve daha sürdürebilir bir dünya için çalışırlar.

• ​    Online dersleri tamamlayan öğrenci ve öğretmenler, gönüllü bir projeyi uyguladıktan sonra diplomalarını alırlar.

• ​    Lund Üniversitesi işbirliği ile uluslararası bilimsel ve tarafsız bir topluluğa dahil olan katılımcılar, kendi ülkelerindeki acil nitelikli sürdürülebilirlik konularıyla ilgili stratejiler geliştirirler.

• ​    Küresel bir sınıf içerisinde ağlar arasında gerçekleşen interaktif ve işbirlikçi öğrenme yöntemi ile öğrenciler, sanal sınıflarda uluslararası arkadaşlıklar edinme fırsatını yakalarlar. Tamamlanan görevleri karşılaştırma ve tartışma imkanına sahip olan katılımcılar, küresel sürdürülebilirlik konuları, yerel bakış açıları ve çözüm önerileri konusunda farkındalık geliştirirler.

• ​    Küresel sınıflarda yer alan tüm katılımcılar, iletişim dili olarak İngilizceyi kullanırlar.

www.isymp.org