OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM ORTAOKUL İNGİLİZCE


ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM / İNGİLİZCE

 

“Dilimin sınırları dünyamın sınırları” düşüncesinden yola çıkarak, öğrencilerimizin ufkunu daima gelişime açık tutan, dil öğrenimini “dil edinimi” olarak ele alan bir ders olmaktan ziyade modern dünyanın dinamiklerine uyum sağlamak üzere hayatın bir gereği olarak özümseyen ve çağı yakalayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağlamda da iletişimin gereği olan yabancı dil eğitiminin İngilizce ayağında belirlediğimiz hedeflerimiz Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European Framework of Reference) kriterleri ile denkleştirilerek hazırlanmış ve ders materyallerimiz özenle seçilmiştir.

• İngilizceyi sevdirmek ve rahatlıkla öğrenilebilir olduğu algısını edindirmek,
• Güncel konuları öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde ele alarak İngilizce iletişim kurmalarını cesaretlendirmek,
• Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına ve bu alışkanlığın hayatlarının her döneminde devamlılığına teşvik etmek,
• Çok dilli, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak, farklı kültürlere karşı ilgi uyandırmak,
• Yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak ve geliştirmek,
• Dört temel beceri olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma yoluyla öğrencilerin dilbilgisini doğru kullanmalarını sağlamak,
• Öğrencilerin farklı konularda yazılı ve sözlü şekilde akıcı ve doğru biçimde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak,
• Çeşitli gezilere, yaz okuluna, İngilizce temelli turnuvalara, quiz show’lara ve interaktif oyunlara katılımlarını sağlamak suretiyle yaşayarak-deneyimleyerek ve akran etkileşiminin üst safhada olduğu, eleştirel düşünme becerilerinin de öne çıkartıldığı bir temelle İngilizce öğrenmelerini sağlamak,
• Öğrencileri, (Cambridge Üniversitesi’nin 7-12 yaş grubuna sunduğu Young Learners (Flyers, KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test)) Sınavlarına girmeleri konusunda özendirmek,
• Tam tasdikli bağımsız ödül kurulu olan Trinity College London uluslararası sınav heyeti ile çalışarak, öğrencilerin The Trinity Stars (Trinity Yıldızları) Drama kulübü’ne katılımlarının özendirilerek uluslararası nitelikli bir sertifika kazanmalarını sağlamak,
• Pearson Edexcel - London Examinations’a yönelik, İngilizce Matemetik, İngilizce Fen ve İngilizce dili Sınavlarına hazırlanmak KAYI Ortaokulundaki İngilizce eğitiminin öne çıkan hedefleridir.