OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK ETKİNLİKLER


İLKOKUL / İLKOKUL AKADEMİK ETKİNLİKLER

Sınıf İçi Etkinlikler

Öğrenme ortamının sınıf içi olarak belirlendiği çalışmalarda, bilgiye ve beceriye ulaşma yolunda öğrencilerimizi aktif kılar; keşfetmelerini sağlarız. Grup oyunları, dijital oyunlar ve simülasyonlar, video kayıtları, drama ve rol yapma etkinlikleriyle şaşırarak ve eğlenerek öğrenmeleri için keyifli bir sınıf içi öğrenme ortamı hazırlamaya özen gösteririz.

Sınıf Dışı Etkinlikler

KAYI İlkokulunda sınıf dışı öğrenme ortamları yaratarak, uygun koşullar oluşturulduğunda her alanda öğrenmenin mümkün olduğuna ilişkin algı geliştirmeyi önemsiyoruz.

Geziler

KAYI İlkokulunda geziler akademik öğrenmelerin önemli bir parçası olarak ele alınır. Eğitim yılı öncesinde geziler tema ve konularla bağlantılı olarak belirlenir ve her sınıfın gezi takvimi oluşturulur. Ders öğretmenlerimiz, gezilecek yere giderek bu yerlerle ilgili tüm bilgileri toplayarak gezi yeri hakkında ön çalışmayı yapar. Geziler öncesinde hazırlık çalışması, gezilerin ardından ise değerlendirme çalışması yapılır.

Kütüphane

KAYI İlkokulunda kütüphane temel kültür ögesi olarak ele alınır. Kütüphane etkinlikleri, eğitim programlarını destekleyerek zenginleştiren, kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıran, okuldaki akademik ve sosyal yaşantının ayrılmaz bir parçasıdır.

Kütüphanemizde yaş grubu özellikleri dikkate alınarak düzenlenmiş yayınların bulunduğu,  süreli yayınların takip edilebildiği kütüphanemizde; danışma kaynakları, edebi ve bilimsel nitelikli kitaplar, çocuk kitapları, yabancı dilde kaynaklar (İngilizce, Almanca, İspanyolca), yer alır. Öğrencilerimiz; sürekli olarak gelişen ve zenginleşen kütüphane koleksiyonumuz  içerisinde görsel-işitsel elektronik (çevrimiçi, çevrimdışı) bilgi kaynaklarını kullanarak bireysel çalışmalar, grup etkinlikleri, ödev, proje çalışmaları ve sunumlar yapılabilmektedir.