OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRMELER


KAYI ANADOLU LİSESİ / DEĞERLENDİRME / PERFORMANS DEĞERLENDİRMELER

Performans değerlendirme süreci sınıf içi performans, Kişisel ve Sosyal Gelişim Performansı ayrımıyla ele alınır.

Sınıf içi performans, öğrencilerin yarıyıl boyunca ilgili ders kapsamında sergilediği tutum, davranış ve akademik özellikleri ifade eder.

Her dersten 3 performans notu verilir.

Performans notlarının biri "Kişisel ve Sosyal Gelişim Notu" olarak; diğer ikisi, sınıf içi performansı yansıtacak şekilde süreç değerlendirmeye yönelik verilir.