OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM ORTAOKUL DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ


Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilere “Yaratılanı severim, yaratandan ötürü.” sözüne layık davranışlarda bulunmayı öğütler. Bu derste öğrencilerimize ahlaki eğitim yöntemlerini kazandırmayı,  evrensel değerlere, kültürlere saygı duymayı hedefleriz. Derslerimiz, temel dini bilgileri kapsayarak ortaokulun her seviyesindeki öğrencilerin beklentilerini karşılar. İnsanı ahlaken yücelten; dünyada huzur ve mutluluğa, ölümden sonra ebedi saadete götüren dini kavramlar anlatılır. Öğrencilerimiz kutsal kitapları, İslam ansiklopedilerini, müfredata uygun dini filmleri, belgeselleri ve teknoloji imkânlarını kullanarak bilgiye ulaşırlar.