KURUMSAL KAYI ADI KAYI BOYU TAMGASI


KAYI ADI / KAYI BOYU TAMGASI

IYI tamgası Türklerin Kayı boyuna ait bir tamgadır. Bu tamganın ne kadar eski olduğu ve hangi tanımı ifade ettiğini anlamak için tarihi kayıtlardaki resimlerini ve antik yazıtları incelemek gerekir. Özellikle Avrupa, Akdeniz, Asya antik coğrafyasında rastlananan bu tamganın en önemli özelliği kullanan milletlerin Türk olmalarıdır.

-Akdeniz büyük ailesi Trakyenler-Vinçalar 
-İtalyan antik milletleri Etrüskler
-Antik Bulgarlar 
-Antik Arap coğrafyası 
-Asya Türkleri 
-İslamiyet öncesi ve sonrası Türkler 
-Antik İran bölgesinde bu tamga kullanılmış ve halen Kaşkay Türkleri tarafından kullanılmaktadır.