KAYIT KABUL KAYIT KABUL KOŞULLARI


KAYIT KABUL / KABUL KOŞULLARI

Anaokulu

Reggio Emilia tüm çocukların eğitim haklarını savunur ve çocuğun 100 dilini kullanarak tam potansiyellerinin ortaya çıkarılmasını ister. Reggio Emilia felsefesine aykırı olduğu için anaokuluna öğrenci kabulünde herhangi bir giriş sınavı yoktur. Burada önemli olan velinin bu uluslararası programın gereklerine ne kadar hazır ve istekli olduğudur. Reggio Emilia yaklaşımında veli en az öğretmen kadar etkindir ve işbirliği içinde çalışır. Bu nedenle öğrenci tanıma çalışması ve veli görüşmesi giriş kabul için en önemli etkendir.

Öğrenci kabulü aşağıdaki şekilde randevu alınarak yapılır:

1- Öğrenci tanıma çalışması (Rehberlik ve Psikolojik Danışman-PDR)
2- Veli görüşmesi (Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı)

2018-2019 eğitim öğretim yılı için:

    *3 yaş grubuna 2015 doğumlular (36 ayını doldurmuş)

    *4 yaş grubuna 2014 doğumlular

    *5 yaş hazırlık sınıfına 2013 doğumlu öğrenciler başvurabilir.

 

İlkokul
İlkokulumuza öğrenci kabulü aşağıdaki şartlar dahilinde yapılmaktadır.

1. ve 2. Sınıflar

 Başvuru formunun internet üzerinden ya da okula gelerek doldurulması
 Öğrenci tanıma çalışması (PDR)
 Veli görüşmesi (Okul Müdürü)
 Geldiği okuldan portfolyosu
 Geldiği okuldan referans mektubu
 İngilizce düzey belirleme görüşmesi

3. ve 4. Sınıflar

 Başvuru formunun internet üzerinden ya da okula gelerek doldurulması
 Öğrenci tanıma görüşmesi (PDR)
 Veli görüşmesi (Okul Müdürü)
 Geldiği okuldan portfolyosu
 Geldiği okuldan referans mektubu
 İngilizce düzey belirleme görüşmesi
 Sayısal-Sözel alanlarda giriş sınavı

 

Ortaokul

5. Sınıf (Transition Year)  *2016/17 akademik yılından itibaren uygulanacaktır.

Transition Year ayrıca devam edilmesi gereken bir yıl değildir. MEB programındaki 5. sınıf yerine uygulanır. Öğrenciler sene kaybına uğramadan 6. sınıf eğitimlerine İngilizce olarak devam edecekler ve ortaokul eğitimlerini 4 senede bitireceklerdir.

5., 6., 7. ve 8. Sınıflar

Kontenjan dahilinde öğrenci kabulü aşağıdaki şartlar dahilinde yapılmaktadır.

 Başvuru formunun internet üzerinden ya da okula gelerek doldurulması
 Öğrenci tanıma çalışması (PDR)
 Veli görüşmesi (Okul Müdürü)
 Geldiği okuldan referans mektubu
 İngilizce düzey belirleme görüşmesi
 Akademik yeterlilik giriş sınavı


Yurt dışından nakil gelecek öğrenciler:

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve ikinci yabancı dil derslerinden sınava girerler. Türkçe ve İngilizce sınavları kompozisyon bölümünden oluşur, Fen ve Matematik derslerinde ise temel kavramları ölçen sınavlar uygulanır.

 

Anadolu Lisesi
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) sonucuna göre Hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan ve İngilizce seviye tespit sınavında başarılı olan öğrencilerin 9. Sınıfa kaydı yapılır.

10. 11. 12. Sınıflara sayısal ve sözel alanlarda akademik yeterlilik giriş sınavı ve İngilizce seviye tespit sınavı ile kontenjan dahilinde öğrenci alınır.

Yurt dışından nakil gelecek öğrenciler:

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve ikinci yabancı dil derslerinden sınava girerler. Türkçe ve İngilizce sınavları kompozisyon bölümünden oluşur, Fen ve Matematik derslerinde ise temel kavramları ölçen sınavlar uygulanır.