OKULLARIMIZ ANAOKULU ANAOKULU AKADEMİK ETKİNLİKLER


ANAOKULU/ ANAOKULU AKADEMİK ETKİNLİKLER

Sınıf İçi

Reggio Emilia yaklaşımının temelinde özenle hazırlanmış mimari ve yenilikçi eğitim programı birbirlerini destekler. Sınıf ve çevresinin iyi planlanması yeni öğrenme alanları yaratılması anlamına geldiği için üçüncü bir öğretmen olarak görülür.

Sınıflarda doğal ahşap malzemeler kullanılarak dekore edilir, doğal ışık ile aydınlatılır, içerisinde canlı bitkiler yer alır, sınıflar piazza adı verilen ortak bir avluya açılır. Sınıflardan kolaylıkla bahçeye çıkış mümkündür bu da doğada öğrenmeyi mümkün kılar. Ayrıca merkezi bir konumda geniş bir atölye yer alır.

Mısır koçanı, kurumuş bitkiler gibi doğal malzemeler sınıflarda kullanılır. Burada amaç çocukların doğal malzemeler gibi öğrenme kaynakları ile etkileşimini arttırmaktır. Doğayı keşfetmek çocukları birden fazla alanda desteklediği için Reggio Emilia yaklaşımında anahtar niteliği taşır.

Çocukların aktivite fotoğrafları, yaptıkları çalışmalardan örnekler ve tartışma, diyalog örnekleri (dokümantasyon) sınıfın içerisine ve piazzaya özenle yerleştirilmiştir.  Sene başında ve sonunda  KAYI Anaokulu birbirinden çok farklı gözükür.

Sınıf Dışı

KAYI Anaokulunda eğitim sadece dört duvar arasında gerçekleşmez. Sınıf içerisinde sürdürülen eğitim-öğretim programları sınıfın dışarısına taşınır. Bu bağlamda, sınıfın dışında gerçekleştirilen her tür eğitimsel etkinliğe “Sınıf dışı eğitim (outdoor)” adı verilmektedir. Alan gezileri, bahçede ya da doğada öğreniyorum ormanda yapılan dersler sınıf dışı eğitim kapsamındadır. 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri haftada bir yarım günü Ömerli Ormanı’nda kendileri için ayrılmış özel bir bölümde geçirirler. Ormanda yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiyi “Doğa Temelli Öğrenme” bölümünde bulabilirsiniz.

“Kötü hava yoktur. Kötü giyinmek vardır.” Felsefesiyle çocuklar her türlü hava koşulunda temiz hava almak, büyük kas gelişimlerini desteklemek ve sosyalleşmek amaçları ile bahçeye çıkar. İsteyen çocuklar planladıkları projeleri, bahçeye taşıyabilirler.

Geziler

Geziler, sınıfta yürütülen projeleri pekiştirmek ve etkin öğrenmeyi desteklemek amaçlarıyla 5 yaş grubuyla iki haftada bir,  4 yaş grubu ile ise ayda bir olacak şekilde planladır. Planlanan geziler yaş grubuna uygundur, her geziden en az bir hafta önce ailelere izin yazısı gönderilir ve ancak izin vermiş çocuklar geziye katılır.  Çocuklar üzerinde çalıştıkları projeye göre öğretmenleri ile birlikte geziye gidilecek yeri belirler ve gezideki deneyimlerine göre projeleri şekillendirirler. Örneğin kelebeklerin yaşam döngüsü üzerine proje yürüten çocuklar, İstanbul Kelebek Çiftliği gezisinde gördükleri farklı kelebek türleri ve “pupa” gibi yeni kavramları projelerinin devamına kullanırlar.

Projeler

Uzun süreli projeler Reggio Emilia yaklaşımı için çok önemlidir. Çocuklar detaylı araştırma yapma şansı bulurlar. Bu projeler çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözme teknikleri veya yaratıcı düşünme ve keşfetme zamanlarıdır.

KAYI Anaokulunda genellikle projeler küçük gruplar şeklinde yürütülür, projeye katılmayan çocuklar kendi seçtikleri bir görevle ilgilenir. Proje bir ilgi konusu hakkında öğretmenin çocukları gözlemlemesi ve sorular sorması ile başlar.  Daha sonra öğretmen çocuklar ilgilendikleri konuyu derinlemesine araştırmaları için uygun materyalleri, soruları ve fırsatları sunar. Bu bağlamda müfredat, ders planlaması ve uygulaması açık uçlu ve genellikle uzun soluklu projeler etrafında şekillenir. Her şey bir proje konusu olabilir. Örneğin yeni aldığı ayakkabılar ile okula gelen bir çocuk...  Ayakkabıların nasıl yapıldığını öğrenmek üzere yola çıkan çocuklar ayakkabı yapım atölyesine gidebilir, moda ile ilgili tartışabilirler. Öğrenme fırsatları sonsuzdur.

Örnek Projelerimiz

Salyangoz Projesi için Link

Uzay Projesi için Link

 

Reggio Emilia Öğretmeni

Reggio Emilia anaokullarında her çocuk sonsuz bir yaratıcılığa, zekaya ve kapasiteye sahip olarak görülür. Öğretmenin görevi bu nitelikleri desteklemek ve uygun şekillerde çocukları zorlamaktır.

Louise Boyd Cadwell (Eğitmen ve Yazar)

 

Reggio Emilia ilhamlı KAYI Anaokulu’nda temel prensip öğrenme söz konusu olduğunda çocukların belli haklara sahip olduğudur. Çocuklar bilgi sahibi konumu ile okulun tam merkezine konur. Çocukları bu şekilde değerli kılan öğretmenler çocukları tam anlamıyla dinler. Çocukların kendilerini ifade etmek için yeteri kadar yer, zaman ve materyal sağlar.

Hafta Sonu Görevi

Kayı Anaokulunda 4 ve 5 yaş öğrencilerine sorumluluk bilinci oluşturma, ilerleyen yıllarda verilecek ödev ve projelere kolay bir geçiş sağlama, yapılan çalışmaları tekrar etme ve öğrenme sürecine aileyi de dahil etme amaçları ile Cuma günleri hafta sonu görevleri verilir. Bu çalışmalar hafta sonu tamamlandıktan sonra Pazartesi günleri sınıftaki diğer çocuklar ile paylaşmak amacıyla okula getirilir.