OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK ETKİNLİKLER


ORTAOKUL / ORTAOKUL AKADEMİK ETKİNLİKLER

Sınıf İçi Etkinlikler

Bizi en çok heyecanlandıran bilgi, keşfederek bulduğumuz bilgidir. Sınıf içindeki öğrenme sürecinde kurguladığımız, bilgiyi keşfetme ve kullanma fırsatı sunarak deneyime dönüştürmeye olanak veren etkinlikler, öğrenme süreçlerini somutlaştırır, kolay anlaşılır hale getirir, eğlenceli ve talep edilir kılar. Merakı ve güdülenmeyi tetikleyen ders tasarımları, sınıf içindeki öğrenmelere yönelik güdülenmeyi sağladığı gibi kalıcı öğrenmelerin önünü açar.

KAYI Ortaokulunda oyunlar, rol yapma ve drama etkinlikleri, turnuvalar ve yarışmalar, deneyler, dans ve kinestetik çalışmalar; derslerin sınıf içinde gerçekleştirilen kısımlarını tasarlarken faydalandığımız yöntem ve teknikler olarak karşımıza çıkar.

 

Sınıf Dışı Etkinlikler

KAYI Okullarında sınıf dışında öğrenme ortamları oluşturarak, fiziki öğrenme ortamlarını çeşitlendiriyoruz. Derslerimizi kampüsümüzün farklı alanlarında işleyerek, öğrenmenin bir sınıf içi eğitim faaliyeti olarak algılanmasının önüne geçiyoruz.

 

Geziler

KAYI Ortaokulu öğrencileri akademik yıl içerisinde belirli aralıklarla düzenlenen gezilere katılırlar. Eğitimi sınıf dışına taşıyan uygulamalarımızın bir parçası olarak öğrencilerimizin kitap sayfalarından çıkarak, kendi kültürümüzü ve zenginliklerimizi doğru bir şekilde, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz ulusal gezilerimiz, her sınıf seviyesine uygun olarak düzenlenir.

Okul gezileri esnasında öğrencilerimizin konu ile ilgili üst düzeyde bilgi edinerek sosyo-kültürel kazanım elde etmelerinin yanı sıra ekip halinde hareket etme, paylaşma ve seyahat kültürünü edinmelerini hedeflemekteyiz. Rehber öğretmenlerimiz eşliğinde gerçekleşen gezilerimizde, öğrencilerimizin konfor ve güvenliklerini maksimum düzeyde dikkate alarak, öğrencilerimizin her gezi için belirlenen olumlu davranış ve kazanımları edinmeleri önceliğimizdir.

 

Kütüphane
“Bilgi Özgürlüktür” anlayışını benimseyen ve yaş grubu özellikleri dikkate alınarak düzenlenmiş yayınların bulunduğu, süreli yayınların takip edilebildiği kütüphanemizde; danışma kaynakları, edebi ve bilimsel nitelikli kitaplar, çocuk kitapları, yabancı dilde kaynaklar (İngilizce, Almanca, İspanyolca), yer alır. Öğrencilerimiz; sürekli olarak gelişen ve zenginleşen kütüphane koleksiyonumuz içerisinde görsel-işitsel elektronik (çevrimiçi, çevrimdışı) bilgi kaynaklarını kullanarak bireysel çalışmalar, grup etkinlikleri, ödev, proje çalışmaları ve sunumlar yapılabilmektedirler.

Okulumuzun görev ve vizyonu ile IFLA "Okul Kütüphanesi Bildirgesi"ndeki amaçlar doğrultusunda kütüphanemiz; eğitim-öğretim programında belirtilen amaçları destekleyici kaynakları temin ederek, öğrenci ve tüm okul mensuplarının hızlı ve güvenilir bir şekilde aradığı bilgiye ulaşmalarını sağlamak, farklı görüş ve düşünce üretebilmelerine yol göstermek, okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, başkalarının entelektüel haklarına saygılı ve aynı zamanda kendi entelektüel haklarını koruyan bireyler yetiştirmek.