AKADEMİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİM


Kişisel ve Sosyal Gelişim Notu, öğrencinin sözü edilen alanlardaki gelişimiyle ilgilidir. Kişisel ve Sosyal Gelişim Notu belirlenen kriterler doğrultusunda öğrencinin dersine giren tüm öğretmenler tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Değerlendirme sonucu oluşan puanların ortalaması alınır. Ortalama sonucu çıkan puan her bir ders öğretmeni tarafından aynı şekilde Kişisel ve Sosyal Gelişim Notu olarak not ortalamasına katılır. Kişisel ve Sosyal Gelişim Notu için belirlenen kriterlerden en az 7’sini ortalamada gerçekleştirebilen öğrenci 100 tam puanla değerlendirilir.

 

KAYI Okullarında öğrenciler aşağıdaki hususlar konusunda değerlendirilir:

• KAYI Okulları ortak yaşam kültürüne uyma

 Fikirleri, davranış ve duyguları açık ve net bir iletişimle önyargısız ifade edilebilmek.

• Sporu ve sanatı, yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak benimseme

 Akademik dürüstlük, verilen ödevlerin yapılmasında kaynakların doğru kullanımı, özgünlük, yaratıcılık

 Okul araç gereç ve donanımlarını ve çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olma başarı gösterme

 Yerel, ulusal, uluslar arası sorunlarla ilgilenmek, araştırmak, okumak, bilgi sahibi olmak, çözüm ortaklıklarında yer alma

 Okulumuzda yürütülen toplum hizmeti faaliyetlerinde görev alma

 Verilen görevleri yapma isteği

 Mentorluk becerisi; akranları veya alt yaş gruplarına destek olma, rehberlik etme

 Arkadaşları arasındaki liderlik becerileri

 

 Önemli gün ve haftalarda (29 Ekim, 10 Kasım, 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi) düzenlenen etkinliklerde aktif olarak görev alma

 Arkadaşları arasında ya da öğretmenleriyle iletişim becerilerinin ve görgü kurallarının kalitesi ve etkililiği

 Yapılan tören ve etkinliklere katılma isteği

 Kütüphaneyi kullanma sıklığı ve yararlandığı kitap sayısı

 Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunma ve üstün başarı gösterme

 Öğretmenleriyle özel projelere katılma ve çalışma isteği

• Planlı çalışma, okula ve derslere düzenli olarak gelme, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olma alışkanlığı

• Türkçede ve öğrendiği yabancı dillerde kendini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme

 Görsellik (düzen, temizlik,kıyafete özen gösterme)

 Çözüm odaklı olma ve problem çözme becerisi

 

Öğrenci performans başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir:

1)  Her dersten üç performans notu verilir. Bunlardan biri süreç değerlendirmeye yönelik “Sınıf içi performans notu”; diğeri ikisi “Kişisel ve Sosyal Gelişim Notu” olarak verilir.

2) Ders içi Performans Notu ile Kişisel ve Sosyal Gelişim Notu kriterleri tablolarda gösterilmiştir.

3) Sürece yönelik performans notu tablosu, aylık süreçler için doldurulur. Karne notunu olumsuz biçimde etkileyeceği düşünülen tutum ve davranışlar konusunda süreç boyunca öğrenci ve veli bilgilendirilir.

4) Performans notu yazılı sınavlarının ortalamasından düşük olan öğrenciler için süreç  ders öğretmeni, PDR tarafından detaylı takip edilir.