OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM İLKOKUL İKİNCİ YABANCI DİL


İLKOKUL AKADEMİK PROGRAMLAR / İKİNCİ YABANCI DİL

KAYI İlkokulunda ikinci yabancı dil eğitimi, Avrupa ülkelerindeki mevcut uygulamayla paralel olarak yapılmaktadır. İlkokul 2. Sınıftan itibaren başlayan İkinci Yabancı Dil programında öğrencilere Almanca ve İspanyolca seçenekleri sunulur. Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda hazırlanan müfredat; okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

• Almanca ve İspanyolca dillerini sevdirmek,

• Güncel konuları öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde ele alarak bu dillerde iletişim kurmalarını cesaretlendirmek,

• İlkokuldan başlayarak öğrencileri, (Almanca FIT ve İspanyolca DELE A1/A2/B1) Dil Sınavlarına girmeleri konusunda özendirmek ve Uluslararası geçerliliği olan bu Dil Diplomalarını Ortaokul ve Lise yıllarında almalarını sağlamak üzere temel oluşturmak

• Çok dilli, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak, farklı kültürlere karşı ilgi uyandırmak,

• Yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak ve geliştirmek İkinci Yabancı Dil eğitimindeki hedeflerimiz olarak öne çıkar.

2. Sınıflarda haftada 2 saat, 3. ve 4.sınıflarda haftada 3 saat olan derslerimizde öğrencilerimize dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri kazandırırız.