OKULLARIMIZ ANAOKULU ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ


ANAOKULU / DEĞERLER EĞİTİMİ

KAYI Okullarında tüm kademeler için ortak belirlenen değerlerler üzerine çalışmalara 3 yaş grubundan başlanır. Yaş gruplarına göre basitten karmaşığa göre ilerlenir.Bu değerlerin içselleştirilmesinin birey bazında bize ülkemize ve dünyamıza olumlu katkıları yadsınamaz.

KAYI Anaokulunda çocuklar demokratik bir ortam içeresindedirler. Hangi projeler üzerinde çalışmak istediklerine kendileri karar verir. Sınıf başkanı ve temsilcisi çocuklar tarafından seçilir. Ayrıca sinema gününde izlenilecek filme de çocuklar oylama yaparak kendileri karar verir.4 ve 5 yaş gruplarında uygulanan işaret dili dersi de demokratik bilinç kazanımını destekler.

Okulumuz, Vatanseverlik ve Cumhuriyet değerlerinin ışığında bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda kültürel miras, milli bayramlar ve anma günleri çocukların yaş özelliklerine göre programlara dahil edilir.

Yurttaşlık Bilincini çocuklara kazandırmak için, Yerli Malı Haftası kutlamalarına önem verilir. Bu kutlamalarda çocuklar her ürünün bir barkodu olduğunu ve barkod numarası 869 ile başlayan ürünlerin Türk Malı olduğunu öğrenir, farklı yiyeceklerin nerelerde yetiştiğini, nerede işlendiğini ve nasıl sofralarımıza geldiğini araştırır.

Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı takım bilinci ve takım olarak çalışmayı destekler. Çocuklar; projeler üzerinde küçük gruplar olarak çalışır. Ortaya çıkan çalışmalar ve öğrenme süreci takım olarak yürütülür. Ayrıca oyun ve hareket dersi kapsamında çocuklar takım oyunları oynar ve kazanma kavramını hep birlikte tadar. Çocuklar doğa temelli öğrenme kapsamında Ömerli Ormanında bir grup olarak hareket eder, grup için ortak kararlar alır ve bu kararları uygular.

KAYI Anaokulu’nda gün, tüm çocukların birbirleri ile selamlaşması ve “günaydın” demesi ile başlar. Bu sayede çocuklarda hem gruba aidiyet olgusu gelişir hem de birbirlerine karşı sevgi ve saygı duyguları pekişir. Bu, aynı zamanda etik bilinç değerinin de temelini oluşturur. Yapılan geziler, tüm çocukların sınıf sorumluluğunu paylaşması gibi konular da etik bilinci geliştirmeyi hedefler.

Çocuklarda öz farkındalık bilinci oluşturmak amacıyla kendi fiziksel ve mental ihtiyaçlarını kendilerinin belirleyip bu yönde planlamalar yapmaları hedeflenir. Proje başlarında neler öğrenmek istediklerini kendileri planlayan çocuklar, proje sonlarında kendi değerlendirmelerini kendileri yapar. Doğa Temelli Öğrenme programı kapsamında beş duyu organlarının farkına varma ve geliştirme imkanı bulurlar.

Ayrıca geri dönüşüm malzemelerinin sıklıkla kullanılması, Okullarda Orman Projesi ve Doğa Temelli Öğrenme programı kapsamında doğaya saygılı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Anaokulunda çocuklarda sosyal bilinç oluşturmak için her sene farklı Sosyal Sorumluluk projeleri yürütür. Bu projeler, bazen kıyafet ve oyuncak yardımı gibi kısa süreli bazen de sene boyunca barınaktaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılama gibi uzun süreli olabilir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında KAYI Anaokulu’nda Huzurevinde Sanat Sosyal Sorumluluk Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında 5 yaş grubu öğrencileri ayda bir kez Kartal Anadolu Huzurevi’ni ziyaret etmekte, huzurevi sakinleriyle birlikte sanat çalışmaları yürütmektedir. 4 ve 5 yaş gruplarında okutulan işaret dili dersi de çocukların kendilerinden farklı bireylerin de toplumun bir parçası  olduğunu ve bu bireylerin farklı ihtiyaçları olduğunu öğrenir.

Çocuklara sorumluluk bilinci aşılamak için farklı çalışmalar yapılır. Çocukların sınıf balığı ve sınıf bitkileri ile ilgilenme oynadıkları oyuncakları ve projelerini toplama, ikindi ikramını servis etme gibi sınıf içi sorumlulukları vardır. Sınıf başkanı/sıra başının bunlara ek olarak sınıftan çıkmadan önce ışığı kapatma, arkadaşlarını yönlendirme gibi sorumlulukları vardır. Ayrıca hafta sonları çocuklara hafta sonu görevleri verilir.

Girişimcilik bilinci kapsamında çocuklar kendi projelerine kendileri karar verir hatta bazı durumlarda arkadaşlarını da bu proje üzerine çalışmak için ikna ve teşvik eder. Dokümantasyon sunumlarında, projelerini kendileri açıklar.

KAYI Anaokulunda anadil ve İngilizce dil becerine önem verilir. Çocukların kendi fikir ve düşüncelerini paylaşabilecekleri özgür bir ortam sağlanır. Bu iletişim, okulun farklı kademelerinde yapılan ortak çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle desteklenir.

Çocuklar kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürler ile tanıştırılır. Bu kültürleri tanıtmak için eğlenceli etkinlikler ve partiler düzenlenir. Bu sayede çocuklarda dünya vatandaşlığı bilinci desteklenir.