OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ


ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM / FEN BİLİMLERİ

 

İçinde yaşadığımız dünya, dünyayı paylaştığımız varlıklar, üstünde hareket ettiğimiz yeryüzü ve onu çevreleyen gökyüzü… Çok geniş bir bilimsel yelpazeye yayılan ve eğitim yaşamı içinde zamanla mühendislik bilimlerine evrilen olan fen bilimleri; yaşamımızdaki canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu doğal düzeni fizik, kimya ve biyoloji disiplinlerinin temel ilkeleriyle kavramaya yönelik çalışmaların yapıldığı bir doğa bilimleri seçkisi olarak karşımıza çıkar. Kayı Ortaokulunda Fen Bilimleri eğitiminde analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren farklılaştırılmış eğitim yöntem ve teknikleri benimsenmiştir.

Fen Bilimleri dersinde merak uyandırma eylemiyle başlayan öğrenme süreci; sorular sorma, inceleme, deneyleme ve yorumlama becerilerinin edinilmesiyle devam eder.

KAYI Ortaokulundaki Fen Bilimleri derslerinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve merak duygusu gelişmiş, araştıran ve sorgulayan, çevre bilincine sahip öğrenciler yetiştiririz. Öğrencilerimiz Fen Bilimleri derslerinde problemler karşısında çözüm üretebilir ve bu bilgileri yeni durumlara uygulayabilir.

Öğrencilerimizin bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilmeleri ve konuları soyuttan somuta taşıyabilmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmış laboratuvarlarımızdaki etkinliklerimize ek olarak bilim merkezi ve botanik bahçe gibi gezilerden, sınıf dışı çalışmalardan faydalanırız.