ECAS PROGRAMLARI ECAS BİLİNCİ PROGRAMLARI


ECAS PROGRAMLARI / ECAS BİLİNCİ PROGRAMLARI

KAYI Okullarında öğrenme bir bütün olarak ele alınır. Akademik ve sosyal öğrenmeler, aynı bütünün ayrılmaz parçaları olarak kabul edilir. Bu kapsamda İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyesinde uygulanan ECAS Bilinci Programları ile öğrenciler Sosyal Sorumluluk, İşaret Dili, Değerler Eğitimi, Sağlık Eğitimi, Afet Eğitimi, Yaşam Becerileri Eğitimi, Gastronomi Eğitimi, cRe-use-Geri Dönüşüm Eğitimi, Biodiversite Eğitimi, Tarım Eğitim Programı çalışmalarını yürütürler. Öğrencilerin çevre, yardımlaşma, dayanışma, işbirliği, empati, iletişim konularında farkındalık kazanmaları, bu alanlarda olumlu tutum ve davranış gelişmeleri amacıyla bütün bir eğitim öğretim yılına yayılan ECAS Bilinci programları takip edilerek akademik gelişimlerine paralel olarak kişisel ve sosyal gelişimlerinin de sağlanması, öğrencilerin;

• Kendini tanıyan ve doğru ifade eden,

• Özgüveni gelişmiş,

• İnsanların gereksinimlerine ve duygularına karşı duyarlı,

• İşlevsel bir anadili ve yabancı dil kullanma becerisine sahip,

• İletişim kurma becerileri gelişmiş,

• Açık fikirli,

• Sorgulayan,

• Analitik ve eleştirel düşünce becerilerine sahip,

• Özgün ürünler ortaya çıkarabilen, zamanı etkin kullanabilen,

• Çevreye duyarlı ve çevreyi koruma bilincine sahip,

• Sporu ve sanatı, yaşamının vazgeçilmez parçaları olarak benimsemiş bireyler olmaları hedeflenir.