OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE REHBERLİK ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


KAYI ANADOLU LİSESİ / REHBERLİK / ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

BİREYSEL DANIŞMANLIK

• Rehberlik Birimini; bireyin, kendisini tanımasına ve anlamasına yardımcı olan, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesinde, kapasitesini geliştirmesinde,  kendi problemlerini çözer hale gelmesinde yardımda bulunan bir birim olarak tanımlarsak,  bireyi tanımanın önemi de kendiliğinden ortaya çıkmış olur.

• Öğrenci tanıma formları öğrenciler tarafından doldurularak öğrenci hakkında bilgiler toplanır ve her öğrenci için hazırlanmış olan dosyalara aktarılır.

• Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanları da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

• Bireysel danışmanlık, öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla, Rehber öğretmenin uygun gördüğü anlarda yapılmaktadır.

• Bireysel danışmanlığı aynı zamanda: Ders çalışma programlarının takibi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav sonuç karneleri üzerinde ödevlendirmeler, etütlere ve soru çözüm saatlerine yönlendirmek, başarısız, ödev yapma alışkanlığı olmayan ve devamsızlık problemi olan öğrencilerle görüşmeler ve motivasyon çalışmaları olarak oluşturmaktayız.

 

GRUP DANIŞMANLIĞI / SEMİNERLER: Sınıf içi etkinlikler ve bilgilendirme çalışmalarını kapsamaktadır.

• Oryantasyon semineri

• Öğrenci koçlarına oryantasyon

• Velilere oryantasyon

• Verimli çalışma ve etkin öğrenme semineri

• Sınıf geçme ve disiplin yönetmeliği

• Test çözme teknikleri

• Sınav sistemleri seminerleri (YGS-LYS)

• Sınav kaygısı ile başa çıkma

• Sınava bir ay kala semineri-Sınav stratejileri

• Motivasyon seminerleri

• Meslekler hakkında seminerler

• Akran ilişkileri

• Aile içi iletişim

 

ANKET VE ENVANTER UYGULAMALARI: Bireyi tanımak, bireylerin çeşitli nitelikleri hakkında bilgi toplamayı gerektirir. Bireyin tüm yetenek, kişilik ve davranış özellikleri hakkında bilgiler tek tek ve her biri farklı yaklaşım, yöntem ve ölçme araçları ile elde dilmektedir.

• Bireyi Tanıma Envanteri (Öğrenme Stilleri, Kişilik Testi, Çalışma Alışkanlıkları, Mesleki ilgi Testi, Çoklu Zeka Testi)

• Burdon Dikkat Testi

• Problem Tarama Envanteri

• Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri

• Çalışma Davranışı Değerlendirme Envanteri

• Başarısızlık Nedenleri Envanteri

• Sınav Kaygısı Envanteri uygulanan envanterler arasındadır.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ: Değerler eğitimiyle; öğrencilerimizin birey olarak kendilerini tanımaları ve iyi ifade edebilmelerine, sorumluluk alabilme ve yerine getirebilmelerine, cesur, dürüst ve adil davranabilmelerine, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresine ve dünyaya karşı duyarlı olabilmelerine, sevgi, hoşgörü ve saygıya önem vermelerine, karşılaştıkları sorunları çözebilme ve bu sorunlarla baş edebilme becerilerine sahip olmalarına önem veriyoruz. Bu yönde her ay için belirlediğimiz değerler ile ilgili sınıf içi, okul içi, aile içi etkinlikler yaparak belirlenen değerleri davranış olarak görmeyi hedefliyoruz.

 

ÖLÇME–DEĞERLENDİRME VE TAKİP: Tüm öğrencilerimizin çalışma alışkanlıkları ve ders programlarını göz önünde bulundurularak, her birine her hafta ders çalışma programları hazırlıyoruz. Burada önemli olan yapılan çalışma neticesinde konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek, gerekli noktada hemen ek çalışma başlatmak (birebir/grup çalış.) ve öğrenciye planlı ve sistemli çalışma alışkanlığını aşılamaktır.

Yine ölçme-değerlendirme kapsamında; yapılan tüm deneme sınavlarını detaylı olarak inceliyor ve sınav sonuçlarına göre çizgi altı grup çalışması ya da birebir çalışmalar planlayarak akademik başarı en yüksek seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Bu noktada rehberlik birimimiz, öğrenci, öğrenci koçları ve öğrenci velileri ile sürekli iletişim halinde hareket ediyor.

 

YGS-LYS ÇALIŞMALARI: Öğrenciler, üniversiteye yerleşmeyi gelecekleri açısından önemli bir basamak olarak görmektedirler. Bu nedenle üniversite sınavını kazanıp istediği bölüme yerleşmek hemen her öğrencinin hayalini süslemektedir. Bu hayallere ulaşmak amacıyla öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren sistemli bir hazırlık sürecinin içine girerler. Ancak sınav başarısının bir ekip işi olduğunu unutmamak gerekir ve bu ekipteki elemanlardan biri görevini yapmazsa o ekibin tümü başarısız olur. Bizim sınava hazırlık ekibimiz aile, öğretmen ve öğrenciden oluşur. Bu süreçte sınava hazırlanan öğrencilerimiz ile deneme sınavları, deneme sınavları sonrasında değerlendirme ve çizgi altı çalışmaları, konu analiz çalışmaları, eksikler ile ilgili birebir çalışmalar ve grup çalışmaları, sistem hakkında bilgilendirme, test teknikleri, sınav stratejileri çalışmaları yapılmaktadır. Üniversite tercih aşamasında öğrencilerimize destek olunmaktadır.

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU: Okulumuzda  öğrencilerimizin hedef belirlemelerine yardımcı olmak, akademik başarılarını artırmalarını, sosyal yönlerini güçlendirip geliştirmelerini ve farkındalıklarını artırıp yetenekli / başarılı oldukları yönlerini saptamalarını sağlamak amacıyla Öğrenci Koçluğu sistemi kurulmuştur.

• Öğrenci Koçluğu sistemi,  devam-devamsızlık işlemlerinin takibi, akademik başarının en üst düzeye çıkartılması, veli-öğretmen-okul işbirliğinin sağlıklı olarak işlemesi için geliştirilen bir sistemdir.

• Bu sistemde, her öğrencinin takibinden bir öğretmen sorumludur. Öğrenci Koçu, öğrencinin dersle ilgili ve ders dışındaki ilgi ve yeteneklerini gözlemler; kendini geliştirmesi yönünde ona destek olur.

• Öğrenci Koçluğu Sisteminde okul yönetimi, öğrenci koçu, okul rehberlik birimi ve aile birlikte çalışmaktadır. Öğrenci Koçu her ay veli ile irtibata geçer. Veli arama yönergeleri rehberlik birimi tarafından öğrenci koçlarına verilir, yapılan görüşmeler oluşturulan çizelgelere not edilir ve rehberlik birimine teslim edilir.