OKULLARIMIZ ANADOLU LİSESİ LİSE REHBERLİK ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


ANADOLU LİSESİ / REHBERLİK / ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

ORYANTASYON HİZMETLERİ: Takım ruhunu oluşturmanın başarıyı arttıracağını düşündüğümüz okulumuzda, eğitim-öğretim döneminin başında, açık alan eğitimi şeklinde tüm öğretmenlerimizin diğer branş öğretmenleri ile kaynaşması için eğlenceli, düşündürücü, iletişimi arttırıcı etkinlikler yapılmaktadır.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ: KAYI Okullarında yürütülen Koçluk Sisteminin daha sağlıklı işlemesi için her ay yapılan veli-öğrenci koçu aramaları ve öğrenci-öğrenci koçu görüşmelerinden sonra öğretmenler ile PDR birimi tarafından görüşmeler yapılır. Görüşmeler esnasında her bir öğrenci hakkında akademik, psiko-sosyal, değişim ve gelişimler, veli görüş ve önerileri değerlendirilir. PDR Birimi çerçeve planları doğrultusunda hazırlanan sınıf rehberlik planları ile rehberlik ders saati etkinlik ve çalışmaları dönem başında sınıf öğretmenlerine iletilir. Ders saatleri çeşitli rehberlik faaliyetleri ile desteklenir. 

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ: İhtiyaçlar doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde öğretmenlere bilgilendirme ve paylaşım seminerleri yapılır.

Oryantasyon çalışmaları,

Sınıf rehberlik uygulamalarına destek çalışmaları,

Öğrenciler ile yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirme,

 Koçluk sistemi bilgilendirme,

Merkezi sınav sistemleri hakkında bilgilendirme,

Deneme sınav sonuç karnesi değerlendirme ve yönlendirme hakkında bilgilendirme,

Verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirme,

Sınav kaygısı vb.