AKADEMİK AKADEMİK LGS ÇALIŞMALARI


LGS Çalışmaları ve LGS Danışmanlığı 

 

LGS sisteminde 8. sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli soruların yer aldığı sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşan sınava girmektedirler. Sözel bölümde 50 soruya 75 dakika, Sayısal bölümde 40 soruya 60 dakika verilmektedir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavda sorular bu yıl sadece 8'inci sınıf müfredatından olup 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

KAYI Okullarında her öğrenciyle “tek” öğrenci gibi ilgilenilen LGS Hazırlık Programı ile okul müfredatı çerçevesinde sınıf derslerinin Koçluk sistemi ve %100 öğrenci merkezli yaklaşımla ele alınması ve öğrencilerin tam öğrenmeyi gerçekleştirerek merkezi sınavlarda yüksek başarı dereceleri elde etmeleri sağlanır.

KAYI Okullarında LGS danışmanlığı, koordineli olarak çalışan ortaokul psikolojik danışmanı ve LGS Koordinatörü tarafından yürütülür.  LGS Koordinatörü, temel olarak öğrencilerin bilgi durumlarını kontrol ederek bilgi gereksinimlerini saptar ve LGS etütlerini ve alınacak iyileştirme önlemlerini düzenlerken; psikolojik danışman, öğrencilerin sınav kaygısıyla baş edebilmelerini sağlamak, duygu durum değişikliklerine göre gereken psikolojik desteği vermek, etkin ders çalışma yöntemleri konusunda onları bilgilendirmek, ilgi alanlarına ve öğrenme biçimlerine göre hedeflerini belirlemede destek olmak, çalışma programlarını hazırlamalarında yardım etmek ve onları sınava hazırlık konusunda öğretmenleriyle birlikte motive etmek konularında yoğun bir program uygular.

LGS Sınavlarında Müfredat

 

LGS sınavları, bu yıl sınırlandırılmış bir 8. sınıf müfredatından soruların sorulduğu sınavlardır. Fakat bilimin yığınsallık özelliği ve sarmal yapısı düşünüldüğünde 5, 6 ve 7. sınıf öğrenmelerinin, 8. sınıf öğrenmelerinin öncülü olarak tanımlanması ve bu temelin sağlam atılmış olması önem taşımaktadır.

LGS’ye Nasıl Hazırlanıyoruz?

  

Öğrenme ve öğrenmenin kalıcılığı ile tekrar sayısı arasında doğru orantısal bir ilişki vardır. Tekrar, unutmanın önüne geçer, öğrenilmiş olanın kalıcılık süresini arttırır. LGS hazırlık sürecinde, konuların öğrenilmesi ve öğrenmenin kalıcı hale getirilmesi amacıyla daha çok tekrar yapabilmeye olanak sağlayan bir program uygularız.

7. sınıfın 2. döneminde mayıs ayının başıyla birlikte 8. sınıf konularını işleyemeye başlıyoruz. Böylece LGS hazırlık sürecimiz başlar. Tatil ödevlendirmeleri, tekrar yapmaya olanak sağlayan çalışmalardan oluşur. Yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılında 8. sınıfa devam edecek olan öğrencilerimiz için okul herkesten daha önce ağustos ayının ikinci yarısında başlar.

Tüm yıl boyunca öğrencilerimize 24 adet deneme sınavı uygularız. Cumartesi günleri devam eden 6 ders saatlik hafta sonu etütlerinde, konu tarama sınavlarına yer veririz.

LGS Hazırlanma Sürecinde Özgün Uygulamalar

   

8. sınıfı, “LGS Yılı” olarak adlandırır; pazartesiden cumaya 43 saat olarak devam eden ders programımızda ağırlığı LGS derslerine veririz.

Birebir Etütler 

Öğretmenleri eşliğinde birebir etüt çalışmalarına katılan öğrencilerimiz, eksik kazanımlarını etkili bir şekilde tamamlayarak sınava hazırlanırlar.

Yoğunlaştırılmış Haftalar Programı

Sınava 5 hafta kala Yoğunlaştırılmış Haftalar Programına geçeriz. Yoğunlaştırılmış Haftalar Programı dinamik ve sürprizli bir program. Tüm öğrencilerimiz bu program sürerken sıkı çalışacaklarını ve iyi eğleneceklerini bilirler.

Birini Seç Uygulaması

Yoğunlaştırılmış Haftalar Programı, haftanın bir gününde, aynı ders saatinde farklı dersliklerde farklı dersler sunulan bir yapıya sahiptir. Öğrencilerimizi belirlediğimiz ihtiyaçları doğrultusunda, küçük gruplar hâlinde bu derslere yönlendiririz.

Hepimiz Birlikte Saati

Yoğunlaştırılmış Haftalar Programında salı günleri “Hepimiz Birlikte” saatinde, tüm 8. Sınıf öğrencileri ve LGS öğretmenlerimizle kütüphanede bir araya geliyor, açık etüt uygulaması yaparız. Öğrencilerimiz, bu saat için hazırlanan testler arasından seçtikleri dersin testini çözerken, takıldıkları yerlerde öğretmenlerimize başvurabilir.

Deneme Sınavları 

Yıl boyunca 8. Sınıflara yönelik 8 tanesi Türkiye geneli olmak üzere, 24 adet deneme sınavı uygulanır.

Haftanın Maçı

Spor ve sanat derslerini seçenekli hale getirip öğrencimizin seçimine bırakıyor ve toplamda haftada iki saat olarak uygularız. Yoğunlaştırılmış Haftalar Programının bir özelliği de cuma gününün son ders saatini tüm 8. sınıf öğrencilerin oyuncu ya da izleyici olarak katıldıkları “Haftanın Maçı”na ayırmamızdır. Haftanın ilk beş gününü, tüm LGS öğretmenlerimizin de katılıp izledikleri bir spor karşılaşması ile kapatırız. Bu bazen bir basketbol maçı olurken, bazen bir voleybol karşılaşması ya da yakar top oyunu olur.

Motivasyon Etkinlikleri Doğa Gezisi/Trekking 

 

Yoğunlaştırılmış Haftalar Programında üçüncü hafta içerisinde bir doğa gezisi ya da kampüs içerisinde yer alan ormanlık alanda trekking düzenlenir. Bu gezi ile sınav hazırlıklarına kalınan yerden üstelik daha sağlam bir motivasyon ile devam edilir.

LGS'ye Doğru

Yarıyıl tatilinde ve ara tatillerde öğrencilerimiz ikinci haftanın 4 gününü LGS hazırlıklarıyla geçirir.