OKULLARIMIZ İLKOKUL İLKOKUL AKADEMİK PROGRAM İLKOKUL MÜZİK


İLKOKUL AKADEMİK PROGRAMMÜZİK

KAYI İlkokulunda müzik dersleri 1. ve 2. sınıflarda branş eğitimlerine hazırlık olarak Orff ve Dans eğitimiyle başlar. Beden peküsyonu ve vurmalı enstrümanlarla geliştirilen ritim takip etme ve yaratma becerisi geliştiren öğrencilerimiz; 3. Sınıftan itibaren keman, piyano, gitar  ya da vurmalı enstrümanlardan birini seçer, solo ya da toplu halde enstrüman çalma çalışmaları yoluyla müzikal yeteneklerini  geliştirirler. Müziği sevdirmek, temel müzik kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olacak şarkılar, oyunlar ve danslar öğretmek, öğrencilerin sosyalleşmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Müzik programı, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını   sağlar. Tüm müzik programlarımız uluslararası geçerliliği olan metotlar temel alınarak oluşturulmuştur. Her biri profesyonel enstrümanist müzik öğretmenlerimiz olarak 6 branşta grup müzik eğitimi vermektedir

Solfej, Şan ve Temel Müzik Eğitimi Orff ve Dans

Piyano Gitar

Vurmalı çalgılar

Koro, orkestra ve müzikal etkinlikleri