OKULLARIMIZ ORTAOKUL ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM ORTAOKUL MÜZİK


ORTAOKUL AKADEMİK PROGRAM / MÜZİK

 

KAYI Ortaokulunda temel müzik eğitiminin yanı sıra öğrencilerimize farklı enstrüman branşlarında eğitim verir ve profesyonel müzik eğitimi yaparız. Keman ve diğer yaylılar, gitar türleri, piyano, bateri ve şan eğitimiyle; öğrencilerimizin, müzik derslerinde kendi seçimleri doğrultusunda müzikal yeteneklerini geliştiririz. Haftada 2 saat olarak sunduğumuz enstrüman eğitimi, seçimini enstrümanında gelişmek yönünde kullanan öğrencilerimiz için, kulüp çalışmalarındaki 2 saatlik eğitimle birleşince 4 saatlik bir müzik eğitimi alma fırsatı yaratır.

Temel müzik eğitimi programımız ve enstrüman eğitimi programlarımız uluslararası geçerliliği olan metotlar temel alınarak oluşturulmuştur. Koro, orkestra ve müzikal çalışmaları; öğrencilerimize, eğitimini almaya devam ettikleri branşta öğrendiklerini grup disiplini içinde icra etme ve sahnede sergileme fırsatı sunar.

 

Temel Müzik Eğitimi, Solfej ve Şan

Müzik eğitiminin sağlam temellere dayalı ilerleyebilmesi için hem performans hem de teori çalışmalarının paralel yürütülmesi büyük önem taşır. Müzik bölümü, tüm ulusal ve uluslararası profesyonel kurumlarda olduğu gibi müzik eğitimini solfej dersleri ile desteklemektedir. Özellikle çok sesli müziğin içselleştirilmesinde tüm dünyada yeri yadsınamayacak “çocuk korolarının” kazanımlarını da programımıza dahil ederek, Solfej derslerimiz temel koro eğitimi ile desteklenmektedir. Solfej & Koro dersleri sadece enstrüman eğitimi alan öğrencilerimize değil, müziği temel kavramları ile tanımak isteyen ve kolektif müzik yapmanın tadına varmak isteyen tüm öğrencilere açıktır.
Nota okuma, yazma, tanıma ve seslendirme; işitsel beceri gelişimi; teori; deşifre (bir müzik parçasını ilk görüşte okuma-çalma) ve koro repertuarı bu programın temel derslerini oluşturur.

 

Piyano Eğitimi

Temel enstrümanlardan olan piyano, hem tek başına hem de eşlikçi olarak müzik çalışmalarında başı çeken enstrümanlardan biridir ve öğrencilerimiz tarafından pedallarının kullanılması hakkında, Antoine Marmontel şöyle diyor : "Pedalları kullanmasına izin verilen öğrencilerin büyük bir kısmı onları usülleri saymak için kullanırlar veya ayaklarını pedalın üzerine basarlar ve bir daha çekmezler. Şüphesiz ki, her ikisi de kusur sayılan bu alışkanlıklara sahip olmamak gerekir. Lavignac ise: "Pedal sanatı ayağın nasıl konulacağını değil, nasıl çekileceğini bilmektir" diyerek, gerekli öğüdü vermiştir. KAYI Ortaokulunda piyano dersleriyle;


• Öğrencimizin piyano çalması sayesinde gelişen el-göz koordinasyonu; yazı yazmada kolay öğrenme, güzel el yazısı yazma yeteneği sağlarız.
• Öğrencimiz bu sayede çabuk odaklanmayı öğrenir. Parça çalmayı takip etmek, konsantrasyon ve odaklanmayı geliştirir. Aynı zamanda okuduğu notayı doğru olarak çalma ve doğru tempoyu bulma dikkatini arttırırız.
• Piyano çalmayı öğrenen her öğrencimiz konser piyanisti olmayabilir, ancak sanata bakış açısı gelişir ve donanımlı bir vizyona sahip olur.
• Bütün enstrümanlar gibi, piyano çalmak öğrencilerimizin özgüvenini arttırır. Piyano, enstrüman çalmayı öğrenmek için doğru bir başlangıçtır. Küçük ilerlemelerle öğrencilerimizin motivasyonu artar, özgüven kazanmış oluruz. Piyano çalan öğrencilerimizin hafızaları gelişir; kolay unutmazlar. 

 

Gitar Eğitimi

Klasik müziğin ortaçağdan günümüze gelen ve bu denli uzun zamandır sürekli büyüyen ve gelişen bir müzik dalı olarak güncel müziklere göre çok daha derin kökleri olan evrensel bir müzik olduğunu kabul ederiz. Tüm dünyaca müzik eğitiminde de bu yüzden tabanda verilen eğitim klasik müzikle başlar; müzikal deneyim ve birikimler klasik müzik eğitiminin kullanılmasıyla gelişim sağlar.

Klasik gitar, tarihte ortaçağla başlayan telli çalgılar grubunun en önemli enstrümanı olmuştur. Arap kültüründen İspanyaya kadar uzanan ve tüm Avrupa’ya yayılan yolculuğu onun günümüzdeki şeklini almasını sağlamıştır. Klasik müziğin içinde solo olarak seslendirilebilinen, çok sesli yani armonik bir çalgı olarak yerini günümüze kadar sağlamlaştırmış orkestralarda konçertoları veya solo eserleriyle beğeniyle dinletilebilmektedir. KAYI Ortaokulunda klasik gitar başta olmak üzere, elektro gitar, bas gitar dallarında eğitim veririz.

Gitar çalarak, ritim yaratma gücümüzü geliştiririz. Zihni dinlendiririz. Parmaklarınıza esneklik katarız. Algılama yeteneklerimize katkıda bulunuruz. Gitar, sosyalleşmede büyük yardımcımızdır. Edinilebilecek en güzel hobimizdir. Sevdiklerimize güzel anlar yaşatırız. Beste yapma ve söz yazma kabiliyetimizi geliştiririz.

 

Bateri ve Davul Eğitimi

Ritmi ve dolayısıyla müziği yönetme becerisini geliştirdiğimiz davullar grubu eğitimi, beynin her iki tarafını da çalıştırdığı gibi algıyı ve kinestetik becerileri de üst düzeyde geliştirir. Bateri; algılama, yorumlama, yaratıcılık ve düşünme sistemini geliştirmede destek olur. Ders akışının temelini oluşturan ritim çalışmaları, öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerinde önemli bir rolü olan koordinasyon, güç ve tepki hızı gibi kavramları geliştirir. Sosyal ve aktif bireyler olmalarını destekler. Yaratıcılık ve doğaçlamanın büyülü karışımını öğrencileriyle zirveye taşır.

Enstrüman öğrenimi ve müzik eğitimi temel başlıkları ile açılan eğitim sınıfımız; bendir, erbane, kudüm, darbuka, bongo, djembe gibi enstrümanlara ilgi duyan ve müziğin bileşenlerini derinlemesine öğrenmek isteyen öğrencilerimize bu olanağı sunar. Ek olarak içeriğimizde: enstrüman öğrenimine yönelik teknik çalışmalar, çalım stilleri ve egzersizler, ritim oyunları ve şarkılar yer alır.

Ritim notasının yanı sıra, Latin ritimlerinden; Salsa, Rumba, Samba... Türk ritimlerinden; Sofyan, Düyek, Semai, Aksak... Arap ritimlerinden; Melfuf, Basmudi, Arap, Ters Arap... gibi ritimler de bu eğitim sırasında üstünde durulan müfredatın bir parçasıdır.

Davul grubu estrümanlarını çalarak dikkat ve konsantrasyonu geliştiririz.Matematiksel zekaya faydası vardır. Refleksleri geliştiririz. El, ayak ve göz koordinasyonu sağlarız. Beynin sağ ve sol lobunu birlikte çalıştırırız. Anlayış, bütünleşme, kesinlik, inanç ve gerçeklik algısı üretiriz. Vücudun dört uzvu da bir arada kullanıldığı için bir çok doktorun fizik tedavi amaçlı olarak da önerdiği bir enstrümandır. Araştırmalara göre bateri ile zaman geçiren kişilerin IQ puanlarında artış görülmüştür.

Keman Eğitimi
Ses renginin etkileyici güzelliğiyle keman, en yaygın ve en sevilen çalgılardandır. Değişen ruh durumlarını ya da doğa güzelliklerini ayrıntılı bir biçimde canlandırabilir. Duygusal anlatım zenginliği onu ‘solo çalgı’ yapmıştır. Tınısındaki sıcaklık ve yorum olanaklarının çeşitliliğiyle keman, usta bir anlatıcıdır.

Keman eğitimi teknik çalışma ve temel müzik eğitimini içermektedir.

Teknik çalışma; Yay tutuşu, el tutuşu, vücut duruşu, parmak tekniği, yay tekniği gibi çalgı üzerindeki yeterliliği geliştirici çalışmaları içermektedir. Temel müzik eğitimi; Nota eğitimi, klasik armoni eğitimi, melodi çalma, ritim eğitimi ve kulak eğitimi gibi çalışmalara yer vermektedir. Keman eğitiminde klasik müzikten pop ve caz müziğine kadar tüm müzik tarzları üzerine çalışırız.

Eğer müzik eğitimine ve yaylı çalgı eğitimine erken bir yaşta başlanırsa yaratıcı düşünme becerisi gelişecektir. Bunun sebebi ise tüm enstrümanlarda olduğu gibi yaylı enstrümanlarında beynin sol bölümünü çalıştırmasıdır.

Ayrıca yaylı enstrümanlar solo olarak çalındığından ve orkestranın solist enstrümanları olduğundan sesleri net bir şekilde duyulmakta ve hissedilmektedir bunun neticesinde ise sonuca varım ve mükemmeliyetçilik gelişecektir.


Orkestra Çalışmaları

Renkli bir repertuvar çerçevesinde öğrencilerin hem müzik kulağının hem de şarkı söyleme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Program içinde çok sesli çalışmalara da yer verilmektedir. Bunlara paralel olarak temel solfej bilgisi ve şarkı sözlerinin anlaşılabilirliğine yönelik diksiyon çalışmaları da yapılmaktadır.

Program içeriğinde; Nefes egzersizleri (diyafram nefesi), İşitme egzersizleri (tek ses, çift ses, melodi, ritim duyma), Repertuvar çalışması, Performans deneyimi yer almaktadır.